Proch – DUCH + SYL + VAR + NUS + MGG (Peterh445)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x 2x 4x 2x
  • 500 Rekrut [-259]
  • 234 Elitarny Żołnierz [-169]
  • 110 Konny
  • 400 Kusznik
  • 500 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

DUCH SYL VAR MGG NUS
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Przygotowanie 2/3
Uderzenie Gromu 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Wyślij DUCH na obóz 7 a on zniszczy obozy 1-6 po drodze.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 7 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz, 50 Konny, 100 Żołnierz, 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz, 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz, 50 Konny, 150 Żołnierz, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz, 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (DUCH) 230 Elitarny Żołnierz [straty: 169EŻ]
G2 8 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 89 Rekrut, 76 Puszkarz [straty: 16R]
G2 9 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Puszkarz [straty: 19R]
G2 10 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 73 Rekrut, 92 Puszkarz [straty: 15R]
G2 11 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (SYL) 92 Rekrut, 103 Puszkarz [straty: 34R]
G3 12 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 120 Rekrut, 45 Puszkarz [straty: 44R]
G3 13 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (SYL) 119 Rekrut, 76 Puszkarz [straty: 50R]
G3 14 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (VAR) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Kusznik [straty: 23R]
G3 15 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (VAR) 22 Rekrut, 158 Kusznik [straty: 19R]
G3 16 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (VAR) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 72 Puszkarz [straty: 22R]
G3 17 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 1 Rekrut
3 fala (MGG) 1 Rekrut
4 fala (SYL) 91 Rekrut, 104 Puszkarz [straty: 17R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.