Proch – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 11x
 • 4.127 Rekrut [-4.127]
 • 475 Ochotnik [-475]
 • 230 Konny [-43]
 • 109 Kusznik
 • 166 Elitarny Żołnierz
 • 10x
 • 3.474 Rekrut [-3.474]
 • 475 Ochotnik [-475]
 • 232 Konny [-23]
 • 137 Kusznik
 • 232 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (250) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 54 Kusznik [straty: 75R]
G1 2 120 Łucznik, 60 Ochotnik 1 fala (250) 50 Rekrut, 50 Elitarny Żołnierz, 150 Konny [straty: 50R]
G1 3 40 Łucznik, 80 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (250) 124 Rekrut, 126 Elitarny Żołnierz [straty: 124R]
G2 4 70 Łucznik, 50 Ochotnik, 80 Konny 1 fala (250) 134 Rekrut, 116 Elitarny Żołnierz [straty: 134R]
G2 5 80 Łucznik, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala (250) 155 Rekrut, 95 Elitarny Żołnierz [straty: 155R]
G2 6 80 Ochotnik, 20 Konny, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 70 Rekrut, 60 Elitarny Żołnierz, 120 Konny [straty: 70R, 20K]
G2 7 50 Ochotnik, 70 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 95 Rekrut, 155 Elitarny Żołnierz [straty: 94R]
G2 8 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (250) 138 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 138R]
G2 9 100 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (250) 100 Rekrut, 31 Elitarny Żołnierz, 119 Konny [straty: 99R]
G2 10 60 Łucznik, 90 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (250) 160 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty: 160R]
G2 11 40 Łucznik, 100 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (250) 84 Ochotnik, 166 Elitarny Żołnierz [straty: 84 Och]
G3 12 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (250) 75 Rekrut, 45 Elitarny Żołnierz, 130 Konny [straty: 75R]
G3 13 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 90 Kusznik [straty: 142R]
G3 14 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (250) 50 Rekrut
2 fala (250) 60 Rekrut, 140 Konny, 50 Kusznik [straty: 105R]
G3 15 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 178 Rekrut, 72 Elitarny Żołnierz [straty: 238R]
G4 16 100 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (250) 155 Rekrut, 95 Elitarny Żołnierz [straty: 155R]
G4 17 80 Wyborny Łucznik, 120 Żołnierz 1 fala (250) 140 Rekrut, 80 Konny, 30 Kusznik [straty: 140R, 23K]
G4 18 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 80 Żołnierz 1 fala (250) 225 Rekrut, 25 Elitarny Żołnierz [straty: 225R]
G4 19 200 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Kusznik [straty: 312R]
G5 20 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (250) 80 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Konny, 74 Kusznik [straty: 80 Och]
G5 21 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Konny, 99 Kusznik [straty: 145R]
G5 22 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 140 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Kusznik [straty: 200R]
G5 23 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (250) 58 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny, 59 Kusznik [straty: 58 Och]
G6 24 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 84 Kusznik [straty: 125R]
G6 25 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (250) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 112 Konny, 52 Kusznik [straty: 85R]
G6 26 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (200) 50 Rekrut
2 fala (250) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Konny, 75 Kusznik [straty: 118R]
G6 27 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 20 Rekrut, 230 Konny [straty: 220R]
G7 28 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (250) 73 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 66 Kusznik [straty: 73 Och]
G7 29 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (200) 85 Rekrut
2 fala (250) 156 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty: 241R]
G7 30 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (250) 92 Rekrut, 80 Elitarny Żołnierz, 78 Kusznik [straty: 92R]
G7 31 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (250) 45 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz, 105 Kusznik [straty: 45R]
G8 32 200 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Kusznik [straty: 312R]
G8 33 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (250) 58 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny, 59 Kusznik [straty: 58 Och]
G8 34 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (250) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 140 Konny, 52 Kusznik [straty: 53R]
G8 35 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (250) 122 Ochotnik, 128 Elitarny Żołnierz [straty: 122 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 6 i 7Obóz 9Obóz 21 i 22Obóz 32

Z Ga (20 Elitarny Żołnierz, 120 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala 124 Rekrut, 126 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 3.

Z Gb (41 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gc (35 Elitarny Żołnierz, 101 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 138 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 8.

Z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 70 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 160 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 10.

Z Gj (80 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z Gk (149 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 58 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny, 59 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 23.

Z Gm (172 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 32, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 58 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny, 59 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 33.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.