Proch – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 1.537 Rekrut [-1.537]
 • 130 Konny
 • 224 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 149 Puszkarz
 • 1.468 Rekrut [-1.468]
 • 130 Konny
 • 224 Kusznik
 • 70 Elitarny Żołnierz
 • 149 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (270) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 77 Puszkarz [straty: 62R]
G1 2 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (BRS) 86 Rekrut, 94 Puszkarz [straty: 86R]
G1 3 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (BRS) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 98 Puszkarz [straty: 81R]
G1 4 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 107 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 122 Puszkarz [straty: 108R]
G1 5 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (BRS) 95 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 95R]
G1 6 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (270) 142 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 142R]
G1 7 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (270) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 34 Puszkarz [straty: 105R]
G2 8 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (BRS) 89 Rekrut, 91 Puszkarz [straty: 89R]
G2 9 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (BRS) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 20 Konny, 78 Puszkarz [straty: 81R]
G2 10 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 121 Puszkarz [straty: 69R]
G2 11 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (BRS) 99 Rekrut, 81 Puszkarz [straty: 99R]
G3 12 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (MSW) 126 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 53 Puszkarz [straty: 126R]
G3 13 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (270) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Puszkarz [straty: 120R]
G3 14 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (270) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 214 Kusznik [straty: 55R]
G3 15 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (270) 45 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 224 Kusznik [straty: 45R]
G3 16 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (270) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 99 Puszkarz [straty: 50R]
G3 17 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (BRS) 124 Rekrut, 56 Puszkarz [straty: 124R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10

Z Gl (70 Elitarny Żołnierz + 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 99 Rekrut, 81 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 11.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.