Proch – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 3.199 Rekrut [-3.199]
 • 92 Ochotnik [-92]
 • 135 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 224 Kusznik
 • 149 Puszkarz
 • 2x 3x
 • 1.960 Rekrut [-1.960]
 • 46 Ochotnik [-46]
 • 230 Konny
 • 262 Elitarny Żołnierz
 • 224 Kusznik
 • 149 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (270) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 74 Puszkarz [straty: 75R]
G1 2 120 Łucznik, 60 Ochotnik 1 fala (BRS) 44 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Konny [straty: 44R]
G1 3 40 Łucznik, 80 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (BRS) 72 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 108 Puszkarz [straty: 72R]
G2 4 70 Łucznik, 50 Ochotnik, 80 Konny 1 fala (BRS) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Puszkarz [straty: 82R]
G2 5 80 Łucznik, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala (BRS) 88 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Puszkarz [straty: 88R]
G2 6 80 Ochotnik, 20 Konny, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 96 Puszkarz [straty: 83R]
G2 7 50 Ochotnik, 70 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Puszkarz [straty: 61R]
G2 8 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (BRS) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz [straty: 68R]
G2 9 100 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (270) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny, 70 Puszkarz [straty: 80R]
G2 10 60 Łucznik, 90 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (BRS) 82 Rekrut, 98 Puszkarz [straty: 82R]
G2 11 40 Łucznik, 100 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (BRS) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Puszkarz [straty: 82R]
G3 12 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (270) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 77 Puszkarz [straty: 62R]
G3 13 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (BRS) 86 Rekrut, 94 Puszkarz [straty: 86R]
G3 14 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (BRS) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 98 Puszkarz [straty: 81R]
G3 15 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (BRS) 92 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 92R]
G4 16 100 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (BRS) 94 Rekrut, 86 Puszkarz [straty: 94R]
G4 17 80 Wyborny Łucznik, 120 Żołnierz 1 fala (MSW) 127 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 92 Puszkarz [straty: 127R]
G4 18 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 80 Żołnierz 1 fala (BRS) 94 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 94R]
G4 19 200 Żołnierz 1 fala (270) 150 Rekrut, 46 Ochotnik, 74 Puszkarz [straty: 150R, 46 Och]
G5 20 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 107 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 122 Puszkarz [straty: 108R]
G5 21 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (BRS) 95 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 95R]
G5 22 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (270) 142 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 142R]
G5 23 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (270) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 34 Puszkarz [straty: 105R]
G6 24 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (BRS) 89 Rekrut, 91 Puszkarz [straty: 89R]
G6 25 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (BRS) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 20 Konny, 78 Puszkarz [straty: 81R]
G6 26 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (BRS) 102 Rekrut, 78 Puszkarz [straty: 102R]
G6 27 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (BRS) 99 Rekrut, 81 Puszkarz [straty: 99R]
G7 28 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (MSW) 126 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 53 Puszkarz [straty: 126R]
G7 29 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (270) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Puszkarz [straty: 120R]
G7 30 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (270) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 214 Kusznik [straty: 55R]
G7 31 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (270) 45 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 224 Kusznik [straty: 45R]
G8 32 200 Żołnierz 1 fala (270) 150 Rekrut, 46 Ochotnik, 74 Puszkarz [straty: 150R, 46 Och]
G8 33 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (270) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 34 Puszkarz [straty: 105R]
G8 34 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (270) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 99 Puszkarz [straty: 50R]
G8 35 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (BRS) 124 Rekrut, 56 Puszkarz [straty: 124R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 6 i 7Obóz 9Obóz 13 i 14Obóz 16, 17 i 18Obóz 21 i 22Obóz 26Obóz 32

Z Ga (20 Elitarny Żołnierz, 120 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 72 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 108 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 3.

Z Gb (41 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gc (35 Elitarny Żołnierz, 101 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 8.

Z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 70 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 82 Rekrut, 98 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 10.

Zanim wyślemy kolejnego Generała, należy odczekać 4-5 sekund po każdym wysłanym Generale.
Z Ge (55 Elitarny Żołnierz, 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (58 Elitarny Żołnierz, 90 Konny) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 92 Rekrut, 88 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 15.

Zanim wyślemy kolejnego Generała, należy odczekać 4-5 sekund po każdym wysłanym Generale.
Z Gg (118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gh (104 Elitarny Żołnierz, 54 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gi (40 Elitarny Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 150 Rekrut, 46 Ochotnik, 74 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 19.

Z Gj (80 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z Gk (149 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 34 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 23.

Z Gl (66 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 26, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 99 Rekrut, 81 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 27.

Z Gm (172 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 32, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 34 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 33.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.