Proch – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.328 Rekrut [-1.328]
  • 134 Konny
  • 158 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 149 Puszkarz
  • 1.255 Rekrut [-1.255]
  • 134 Konny
  • 158 Kusznik
  • 70 Elitarny Żołnierz
  • 149 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (VAR) 45 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Konny [straty: 45R]
G1 2 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Puszkarz [straty: 85R]
G1 3 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (VAR) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny [straty: 60R]
G1 4 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 107 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 122 Puszkarz [straty: 108R]
G1 5 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 90 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 90R]
G1 6 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (VAR) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Puszkarz [straty: 100R]
G1 7 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz [straty: 82R]
G2 8 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 89 Rekrut, 76 Puszkarz [straty: 89R]
G2 9 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (NUS) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Puszkarz [straty: 73R]
G2 10 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 73 Rekrut, 92 Puszkarz [straty: 73R]
G2 11 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 88 Rekrut, 77 Puszkarz [straty: 88R]
G3 12 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 120 Rekrut, 45 Puszkarz [straty: 120R]
G3 13 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (270) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Puszkarz [straty: 120R]
G3 14 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (VAR) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Kusznik [straty: 27R]
G3 15 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (VAR) 22 Rekrut, 158 Kusznik [straty: 22R]
G3 16 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (VAR) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 72 Puszkarz [straty: 27R]
G3 17 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (NUS) 119 Rekrut, 46 Puszkarz [straty: 119R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10

Z Gl (70 Elitarny Żołnierz + 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 88 Rekrut, 77 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 11.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.