Proch – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (szybki drop – umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.109 Rekrut [-1.109]
  • 161 Konny
  • 173 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 121 Puszkarz
  • 1.036 Rekrut [-1.036]
  • 161 Konny
  • 173 Kusznik
  • 70 Elitarny Żołnierz
  • 121 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 NUS VAR ANS
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (VAR) 33 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Konny [straty: 33R]
G1 2 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (ANS) 56 Rekrut, 109 Puszkarz [straty: 56R]
G1 3 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (VAR) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Konny [straty: 37R]
G1 4 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (270) 108 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 106 Puszkarz [straty: 108R]
G1 5 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (ANS) 84 Rekrut, 81 Puszkarz [straty: 84R]
G1 6 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (VAR) 79 Rekrut, 116 Puszkarz [straty: 79R]
G1 7 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 98 Puszkarz [straty: 82R]
G2 8 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 73 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 73R]
G2 9 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (NUS) 73 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 73R]
G2 10 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 73 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 73R]
G2 11 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 87R]
G3 12 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 84 Puszkarz [straty: 95R]
G3 13 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (VAR) 74 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 74R]
G3 14 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (VAR) 27 Rekrut, 168 Kusznik [straty: 27R]
G3 15 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (VAR) 22 Rekrut, 173 Kusznik [straty: 22R]
G3 16 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 108 Puszkarz [straty: 26R]
G3 17 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 80R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10

Z Gl (70 Elitarny Żołnierz + 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 87 Rekrut, 93 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 11.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.