Proch – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2.922 Rekrut [-2.922]
 • 549 Ochotnik [-549]
 • 150 Konny [-20]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 179 Puszkarz
 • 3x
 • 1.697 Rekrut [-1.697]
 • 441 Ochotnik [-441]
 • 230 Konny
 • 262 Elitarny Żołnierz
 • 176 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (270) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 76 Puszkarz [straty: 73R]
G1 2 120 Łucznik, 60 Ochotnik 1 fala (270) 47 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Konny, 72 Puszkarz [straty: 47R]
G1 3 40 Łucznik, 80 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (270) 103 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 166 Puszkarz [straty: 103R]
G2 4 70 Łucznik, 50 Ochotnik, 80 Konny 1 fala (270) 109 Rekrut, 161 Puszkarz [straty: 109R]
G2 5 80 Łucznik, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala (270) 125 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 125R]
G2 6 80 Ochotnik, 20 Konny, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (270) 60 Rekrut, 140 Konny, 70 Puszkarz [straty: 60R, 20K]
G2 7 50 Ochotnik, 70 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (270) 92 Rekrut, 178 Puszkarz [straty: 92R]
G2 8 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (270) 107 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Puszkarz [straty: 107R]
G2 9 100 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (270) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny, 70 Puszkarz [straty: 80R]
G2 10 60 Łucznik, 90 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (270) 123 Rekrut, 147 Puszkarz [straty: 123R]
G2 11 40 Łucznik, 100 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (270) 114 Rekrut, 156 Puszkarz [straty: 114R]
G3 12 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (270) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 81 Puszkarz [straty: 58R]
G3 13 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (270) 91 Rekrut, 179 Puszkarz [straty: 91R]
G3 14 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (270) 119 Rekrut, 151 Puszkarz [straty: 119R]
G3 15 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (270) 128 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 128R]
G4 16 100 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (270) 101 Rekrut, 169 Puszkarz [straty: 101R]
G4 17 80 Wyborny Łucznik, 120 Żołnierz 1 fala (270) 129 Rekrut, 110 Konny, 31 Puszkarz [straty: 129R]
G4 18 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 80 Żołnierz 1 fala (270) 129 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 140 Puszkarz [straty: 129R]
G4 19 200 Żołnierz 1 fala (270) 108 Ochotnik, 162 Puszkarz [straty: 108 Och]
G5 20 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (270) 66 Ochotnik, 100 Konny, 104 Puszkarz [straty: 66 Och]
G5 21 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (270) 128 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 128R]
G5 22 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (270) 134 Rekrut, 136 Puszkarz [straty: 134R]
G5 23 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (270) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 42 Puszkarz [straty: 97R]
G6 24 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (270) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty: 134R]
G6 25 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (270) 76 Rekrut, 110 Konny, 84 Puszkarz [straty: 76R]
G6 26 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (200) 50 Rekrut
2 fala (270) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 94 Puszkarz [straty: 115R]
G6 27 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (270) 104 Ochotnik, 166 Puszkarz [straty: 104 Och]
G7 28 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (270) 58 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 101 Puszkarz [straty: 58 Och]
G7 29 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (270) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Puszkarz [straty: 117R]
G7 30 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (270) 94 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 175 Puszkarz [straty: 94R]
G7 31 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (270) 93 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Puszkarz [straty: 93R]
G8 32 200 Żołnierz 1 fala (270) 108 Ochotnik, 162 Puszkarz [straty: 108 Och]
G8 33 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (270) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 42 Puszkarz [straty: 97R]
G8 34 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (270) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 100 Puszkarz [straty: 49R]
G8 35 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (270) 105 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 164 Puszkarz [straty: 105 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 6 i 7Obóz 9Obóz 13 i 14Obóz 16, 17 i 18Obóz 21 i 22Obóz 26Obóz 32

Z Ga (20 Elitarny Żołnierz, 120 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala 103 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 166 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 3.

Z Gb (41 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gc (35 Elitarny Żołnierz, 101 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 107 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 8.

Z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 70 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 123 Rekrut, 147 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 10.

Zanim wyślemy kolejnego Generała, należy odczekać 4-5 sekund po każdym wysłanym Generale.
Z Ge (55 Elitarny Żołnierz, 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (58 Elitarny Żołnierz, 90 Konny) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 128 Rekrut, 142 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 15.

Zanim wyślemy kolejnego Generała, należy odczekać 4-5 sekund po każdym wysłanym Generale.
Z Gg (118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gh (104 Elitarny Żołnierz, 54 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gi (40 Elitarny Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 108 Ochotnik, 162 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 19.

Z Gj (80 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z Gk (149 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 42 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 23.

Z Gl (66 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 26, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 104 Ochotnik, 169 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 27.

Z Gm (172 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 32, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 42 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 33.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.