Proch – Generał Anslem z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 2.148 Rekrut [-2.148]
  • 1.315 Ochotnik [-1.315]
  • 97 Konny
  • 100 Kusznik
  • 92 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (ANS) 79 Rekrut, 1 Żołnierz, 70 Kusznik [straty: 79R]
G1 2 120 Łucznik, 60 Ochotnik 1 fala (ANS) 67 Rekrut, 83 Konny [straty: 67R]
G1 3 40 Łucznik, 80 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (ANS) 72 Rekrut, 78 Żołnierz [straty: 72R]
G2 4 70 Łucznik, 50 Ochotnik, 80 Konny 1 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 Żołnierz [straty: 70R]
G2 5 80 Łucznik, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala (ANS) 82 Rekrut, 68 Żołnierz [straty: 82R]
G2 6 80 Ochotnik, 20 Konny, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 90 Rekrut, 60 Żołnierz [straty: 90R]
G2 7 50 Ochotnik, 70 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 58 Rekrut, 92 Żołnierz [straty: 58R]
G2 8 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (ANS) 75 Rekrut, 75 Żołnierz [straty: 75R]
G2 9 100 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (ANS) 115 Rekrut, 35 Kusznik [straty: 115R]
G2 10 60 Łucznik, 90 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (ANS) 90 Rekrut, 60 Żołnierz [straty: 90R]
G2 11 40 Łucznik, 100 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (ANS) 89 Rekrut, 61 Żołnierz [straty: 89R]
G3 12 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (ANS) 71 Rekrut, 1 Żołnierz, 78 Konny [straty: 71R]
G3 13 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (ANS) 98 Rekrut, 52 Żołnierz [straty: 98R]
G3 14 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (ANS) 95 Rekrut, 55 Żołnierz [straty: 95R]
G3 15 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (ANS) 92 Ochotnik, 58 Żołnierz [straty: 92 Och]
G4 16 100 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (ANS) 132 Rekrut, 18 Żołnierz [straty: 132R]
G4 17 80 Wyborny Łucznik, 120 Żołnierz 1 fala (ANS) 97 Ochotnik, 1 Żołnierz, 52 Kusznik [straty: 97 Och]
G4 18 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 80 Żołnierz 1 fala (ANS) 115 Rekrut, 35 Żołnierz [straty: 115R]
G4 19 200 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (ANS) 96 Rekrut, 1 Żołnierz, 53 Kusznik [straty: 296R]
G5 20 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (ANS) 97 Ochotnik, 1 Żołnierz, 52 Kusznik [straty: 97 Och]
G5 21 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (ANS) 92 Ochotnik, 58 Żołnierz [straty: 92 Och]
G5 22 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (ANS) 130 Ochotnik, 20 Żołnierz [straty: 130 Och]
G5 23 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (ANS) 95 Ochotnik, 55 Kusznik [straty: 95 Och]
G6 24 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (ANS) 78 Ochotnik, 72 Żołnierz [straty: 78 Och]
G6 25 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (ANS) 74 Ochotnik, 1 Żołnierz, 75 Konny [straty: 74 Och]
G6 26 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (ANS) 87 Ochotnik, 63 Żołnierz [straty: 87 Och]
G6 27 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (ANS) 95 Ochotnik, 55 Żołnierz [straty: 95 Och]
G7 28 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (ANS) 97 Ochotnik, 53 Kusznik [straty: 97 Och]
G7 29 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (ANS) 105 Ochotnik, 45 Żołnierz [straty: 105 Och]
G7 30 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (ANS) 56 Rekrut, 1 Żołnierz, 93 Kusznik [straty: 56R]
G7 31 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (ANS) 50 Rekrut, 100 Kusznik [straty: 50R]
G8 32 200 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (ANS) 96 Rekrut, 1 Żołnierz, 53 Kusznik [straty: 296R]
G8 33 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (ANS) 94 Ochotnik, 56 Kusznik [straty: 94 Och]
G8 34 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (ANS) 52 Rekrut, 1 Żołnierz, 97 Konny [straty: 52R]
G8 35 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (ANS) 82 Ochotnik, 68 Żołnierz [straty: 82 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.