Proch – Generał Borys z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.297 Rekrut [-1.297]
  • 224 Ochotnik [-224]
  • 30 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 126 Puszkarz
  • 1.195 Rekrut [-1.195]
  • 224 Ochotnik [-224]
  • 100 Konny
  • 70 Elitarny Żołnierz
  • 126 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (BRS) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Puszkarz [straty: 68R]
G1 2 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (BRS) 86 Rekrut, 94 Puszkarz [straty: 86R]
G1 3 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (BRS) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 98 Puszkarz [straty: 81R]
G1 4 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (BRS) 65 Ochotnik, 115 Puszkarz [straty: 65 Och]
G1 5 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (BRS) 95 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 95R]
G1 6 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (BRS) 91 Ochotnik, 89 Puszkarz [straty: 91 Och]
G1 7 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (BRS) 109 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 40 Puszkarz [straty: 109R]
G2 8 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (BRS) 89 Rekrut, 91 Puszkarz [straty: 89R]
G2 9 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (BRS) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 20 Konny, 78 Puszkarz [straty: 81R]
G2 10 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (BRS) 102 Rekrut, 78 Puszkarz [straty: 102R]
G2 11 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (BRS) 99 Rekrut, 81 Puszkarz [straty: 99R]
G3 12 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (BRS) 139 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz [straty: 139R]
G3 13 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (BRS) 68 Ochotnik, 112 Puszkarz [straty: 68 Och]
G3 14 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (BRS) 85 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 85R]
G3 15 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (BRS) 85 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 85R]
G3 16 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (BRS) 54 Rekrut, 126 Puszkarz [straty: 54R]
G3 17 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (BRS) 124 Rekrut, 56 Puszkarz [straty: 124R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10

Z Gl (70 Elitarny Żołnierz + 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 99 Rekrut, 81 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 11.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.