Proch – Generał MSW z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.529 Rekrut [-1.529]
  • 142 Ochotnik [-142]
  • 75 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 141 Puszkarz
  • 1.399 Rekrut [-1.399]
  • 142 Ochotnik [-142]
  • 100 Konny
  • 71 Elitarny Żołnierz
  • 141 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (MSW) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 117 Puszkarz [straty: 62R]
G1 2 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (MSW) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 92R]
G1 3 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (MSW) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Puszkarz [straty: 99R]
G1 4 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (MSW) 64 Ochotnik, 40 Konny, 116 Puszkarz [straty: 64 Och]
G1 5 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (MSW) 111 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 108 Puszkarz [straty: 111R]
G1 6 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (MSW) 78 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Puszkarz [straty: 78 Och]
G1 7 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (MSW) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 54 Puszkarz [straty: 90R]
G2 8 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (MSW) 115 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Puszkarz [straty: 115R]
G2 9 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (MSW) 74 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 85 Puszkarz [straty: 74R]
G2 10 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (MSW) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Puszkarz [straty: 130R]
G2 11 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (MSW) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 98 Puszkarz [straty: 121R]
G3 12 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (MSW) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 48 Konny, 50 Puszkarz [straty: 121R]
G3 13 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (MSW) 125 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 94 Puszkarz [straty: 125R]
G3 14 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (MSW) 115 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 115R]
G3 15 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (MSW) 115 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 115R]
G3 16 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (MSW) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 141 Puszkarz [straty: 53R]
G3 17 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (MSW) 106 Rekrut, 114 Puszkarz [straty: 106R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10

Z Gl (70 Elitarny Żołnierz + 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 98 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 11.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.