Proch – Generał Nusala z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 2.733 Rekrut [-2.733]
  • 519 Ochotnik [-519]
  • 126 Konny
  • 119 Kusznik
  • 113 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (NUS) 73 Rekrut, 92 Kusznik [straty: 73R]
G1 2 120 Łucznik, 60 Ochotnik 1 fala (NUS) 38 Rekrut, 1 Żołnierz, 126 Konny [straty: 38R]
G1 3 40 Łucznik, 80 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (NUS) 70 Rekrut, 95 Żołnierz [straty: 70R]
G2 4 70 Łucznik, 50 Ochotnik, 80 Konny 1 fala (NUS) 64 Rekrut, 101 Żołnierz [straty: 64R]
G2 5 80 Łucznik, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala (NUS) 67 Rekrut, 98 Żołnierz [straty: 67R]
G2 6 80 Ochotnik, 20 Konny, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 66 Rekrut, 99 Żołnierz [straty: 66R]
G2 7 50 Ochotnik, 70 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 53 Rekrut, 112 Żołnierz [straty: 53R]
G2 8 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (NUS) 52 Rekrut, 113 Żołnierz [straty: 52R]
G2 9 100 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 1 Żołnierz, 84 Kusznik [straty: 80R]
G2 10 60 Łucznik, 90 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (NUS) 74 Rekrut, 91 Żołnierz [straty: 74R]
G2 11 40 Łucznik, 100 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 85 Żołnierz [straty: 80R]
G3 12 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (NUS) 61 Rekrut, 1 Żołnierz, 103 Kusznik [straty: 61R]
G3 13 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 109 Rekrut, 56 Żołnierz [straty: 109R]
G3 14 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (NUS) 69 Rekrut, 96 Żołnierz [straty: 69R]
G3 15 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 121 Rekrut, 44 Żołnierz [straty: 121R]
G4 16 100 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 130 Rekrut, 35 Żołnierz [straty: 130R]
G4 17 80 Wyborny Łucznik, 120 Żołnierz 1 fala (NUS) 120 Rekrut, 45 Kusznik [straty: 120R]
G4 18 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 80 Żołnierz 1 fala (NUS) 90 Rekrut, 75 Żołnierz [straty: 90R]
G4 19 200 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 60 Ochotnik, 1 Żołnierz, 104 Kusznik [straty: 200R, 60 Och]
G5 20 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (NUS) 64 Ochotnik, 101 Kusznik [straty: 64 Och]
G5 21 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 120 Rekrut, 45 Żołnierz [straty: 120R]
G5 22 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (NUS) 132 Ochotnik, 33 Żołnierz [straty: 132 Och]
G5 23 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 1 Żołnierz, 82 Kusznik [straty: 82R]
G6 24 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 89 Rekrut, 76 Żołnierz [straty: 89R]
G6 25 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (NUS) 73 Rekrut, 1 Żołnierz, 91 Kusznik [straty: 73R]
G6 26 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 78 Żołnierz [straty: 87R]
G6 27 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 116 Rekrut, 49 Żołnierz [straty: 116R]
G7 28 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 117 Rekrut, 1 Żołnierz, 47 Kusznik [straty: 117R]
G7 29 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (NUS) 105 Ochotnik, 60 Żołnierz [straty: 105 Och]
G7 30 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (NUS) 54 Rekrut, 111 Kusznik [straty: 54R]
G7 31 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (NUS) 46 Rekrut, 119 Kusznik [straty: 46R]
G8 32 200 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 60 Ochotnik, 1 Żołnierz, 104 Kusznik [straty: 200R, 60 Och]
G8 33 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 1 Żołnierz, 82 Kusznik [straty: 82R]
G8 34 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 50 Rekrut, 115 Kusznik [straty: 50R]
G8 35 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (NUS) 98 Ochotnik, 67 Żołnierz [straty: 98 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.