Proch – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 1.141 Rekrut [-1.141]
  • 1.276 Ochotnik [-1.276]
  • 155 Konny [-70]
  • 158 Kusznik
  • 1 Elite Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (VAR) 51 Rekrut, 129 Konny [straty: 51R]
G1 2 120 Łucznik, 60 Ochotnik 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 155 Konny [straty: 25R]
G1 3 40 Łucznik, 80 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (VAR) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Konny [straty: 48R]
G2 4 70 Łucznik, 50 Ochotnik, 80 Konny 1 fala (VAR) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny [straty: 50R]
G2 5 80 Łucznik, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala (VAR) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny [straty: 50R]
G2 6 80 Ochotnik, 20 Konny, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 44 Rekrut, 136 Konny [straty: 44R]
G2 7 50 Ochotnik, 70 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 148 Konny [straty: 32R]
G2 8 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (VAR) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Konny [straty: 37R]
G2 9 100 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (VAR) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Konny [straty: 62R]
G2 10 60 Łucznik, 90 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (VAR) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Konny [straty: 54R]
G2 11 40 Łucznik, 100 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (VAR) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny [straty: 60R]
G3 12 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (VAR) 45 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Konny [straty: 45R]
G3 13 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (VAR) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 94 Konny [straty: 85R]
G3 14 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (VAR) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny [straty: 60R]
G3 15 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (VAR) 78 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Konny [straty: 78 Och]
G4 16 100 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (VAR) 106 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 73 Konny [straty: 106R]
G4 17 80 Wyborny Łucznik, 120 Żołnierz 1 fala (VAR) 93 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Konny [straty: 93 Och]
G4 18 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 80 Żołnierz 1 fala (VAR) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 67 Konny [straty: 112R]
G4 19 200 Żołnierz 1 fala (VAR) 132 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 47 Kusznik [straty: 132 Och]
G5 20 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (VAR) 104 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny [straty: 104 Och]
G5 21 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (VAR) 75 Ochotnik, 105 Konny [straty: 75 Och]
G5 22 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (VAR) 78 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Kusznik [straty: 78 Och]
G5 23 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (VAR) 85 Ochotnik, 95 Konny [straty: 85 Och]
G6 24 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (VAR) 55 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Konny [straty: 55 Och]
G6 25 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (VAR) 77 Rekrut, 103 Konny [straty: 77R]
G6 26 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (VAR) 74 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Konny [straty: 74 Och]
G6 27 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (VAR) 81 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 98 Konny [straty: 81 Och]
G7 28 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (VAR) 100 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Konny [straty: 100 Och]
G7 29 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (VAR) 109 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny [straty: 109 Och]
G7 30 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (VAR) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Kusznik [straty: 27R]
G7 31 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (VAR) 22 Rekrut, 158 Kusznik [straty: 22R]
G8 32 200 Żołnierz 1 fala (VAR) 132 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 47 Kusznik [straty: 132 Och]
G8 33 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (VAR) 80 Ochotnik, 100 Konny [straty: 80 Och]
G8 34 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (VAR) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 72 Kusznik [straty: 27R]
G8 35 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (200) 70 Konny
2 fala (VAR) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 112 Kusznik [straty: 70K, 67R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.