Proch (Janunderwood)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 1xBalista
  • 1xSkrytobójca
  • 1xGrad Płonących Strzał

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
1 Mroczna Forteca 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala Balista
2 fala Skrytobójca
3 fala Grad Płonących Strzał

  1. Inne działające kombinacje to:
    a) 2x Strzała kupidyna + 1x Strzały Pokryte Czekoladą
    b) 1x Płonące Strzały + 2x Strzała z Czarnodrzewa (czasem się uda ubić 1 strzałą)
    c) 1x Grad Strzał + 1x Strzała kupidyna + 1x Strzała z Czarnodrzewa

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.