Proch – NUS + VAR + MSW – osiągnięcia (Nick)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 290 Rekrut [-290]
  • 1.375 Łucznik [-1.280]
  • 173 Kusznik
  • 121 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS VAR
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (NUS) 65 Łucznik, 115 Puszkarz [straty: 65Ł]
G1 2 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 120 Łucznik, 60 Kusznik [straty: 120Ł]
G1 3 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (NUS) 85 Łucznik, 95 Puszkarz [straty: 85Ł]
G1 4 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (NUS) 120 Łucznik, 60 Puszkarz [straty: 120Ł]
G1 5 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 150 Łucznik, 30 Puszkarz [straty: 150Ł]
G1 6 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (VAR) 79 Rekrut, 116 Puszkarz [straty: 79R]
G1 7 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (NUS) 180 Łucznik [straty: 95Ł]
G2 8 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 180 Łucznik [straty: 120Ł]
G2 9 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (NUS) 180 Łucznik [straty: 85Ł]
G2 10 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 180 Łucznik [straty: 110Ł]
G2 11 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 120 Łucznik, 60 Kusznik [straty: 120Ł]
G3 12 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 180 Łucznik [straty: 115Ł]
G3 13 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (VAR) 74 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 74R]
G3 14 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (VAR) 27 Rekrut, 168 Kusznik [straty: 27R]
G3 15 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (VAR) 22 Rekrut, 173 Kusznik [straty: 22R]
G3 16 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 180 Łucznik [straty: 95Ł]
G3 17 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 1 Rekrut
3 fala (MSW) 1 Rekrut
4 fala (NUS) 85 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 88R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.