Ryczący Byk – Generał Gemini + Borys z Puszkarzami (szybki drop – umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.231 Rekrut [-1.231]
  • 171 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 183 Puszkarz
  • 4x
  • 820 Rekrut [-820]
  • 171 Konny
  • 65 Żołnierz
  • 170 Elitarny Żołnierz
  • 183 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM BRS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 4, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 4. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 120 Nomada, 80 Strzelec 1 fala (BRS) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Konny [straty: 23R]
G1 2 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala (GEM) 116 Rekrut, 179 Puszkarz [straty: 116R]
G1 3 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala (GEM) 181 Rekrut, 114 Puszkarz [straty: 181R]
G1 4 110 Nomada, 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala (GEM) 136 Rekrut, 159 Puszkarz [straty: 136R]
G1 5 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala (BRS) 114 Rekrut, 81 Puszkarz [straty: 114R]
G2 6 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala (GEM) 144 Rekrut, 151 Puszkarz [straty: 144R]
G2 7 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 100 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 100R]
G2 8 20 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala (BRS) 56 Rekrut, 139 Puszkarz [straty: 56R]
G2 9 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala (GEM) 154 Rekrut, 141 Puszkarz [straty: 154R]
G3 10 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 94 Rekrut, 101 Puszkarz [straty: 94R]
G3 11 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 80 Kultysta, 70 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 112 Rekrut, 183 Puszkarz [straty: 113R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 8Obóz 10

Blokowanie obozu 3 jest ryzykowne. Wykonujesz blok na własną odpowiedzialność.
Z Ga (65 Żołnierz + 119 Elitarny Żołnierz + 1 Konny + 3 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 114 Rekrut, 81 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 5.

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 154 Rekrut, 141 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 9.

Z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G3 (1 fala (BRS) 1 Rekrut) wysyłamy Borysa na obóz 11. Po zakończonych walkach
Z Ge (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (2 fala (GEM) 112 Rekrut, 183 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 11.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.