Wiktor Podstępny – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 18x
 • 2.441 Rekrut [-2.441]
 • 260 Konny [-260]
 • 543 Łucznik [-453]
 • 70 Wyborny Łucznik [-70]
 • 145 Kusznik
 • 135 Żołnierz [-134]
 • 100 Elitarny Żołnierz
 • 4x 13x
 • 1.664 Rekrut [-1.664]
 • 15 Ochotnik
 • 260 Konny [-260]
 • 313 Łucznik [-313]
 • 70 Wyborny Łucznik [-70]
 • 145 Kusznik
 • 262 Żołnierz [-134]
 • 100 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (200) 113 Rekrut, 87 Elitarny Żołnierz [straty: 110R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (200) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Konny, 29 Kusznik [straty: 42R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (200) 155 Rekrut, 45 Elitarny Żołnierz [straty: 155R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (200) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny, 29 Kusznik [straty: 109R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (200) 116 Rekrut
2 fala (200) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Kusznik [straty: 206R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (200) 80 Łucznik
2 fala (200) 104 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 54 Konny, 41 Kusznik [straty: 104R, 80Ł]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (200) 106 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 93 Kusznik [straty: 166R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (200) 75 Rekrut
2 fala (200) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 55 Konny, 42 Kusznik [straty: 177R]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (200) 5 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 5R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (200) 150 Łucznik
2 fala (200) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Konny, 29 Kusznik [straty: 53R, 150Ł]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (200) 40 Konny
2 fala (200) 80 Żołnierz, 50 Łucznik, 70 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 123 Kusznik [straty: 76R, 50Ł, 40K, 80Ż, 70WŁ]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (200) 111 Rekrut
2 fala (200) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Kusznik [straty: 190R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (200) 150 Łucznik
2 fala (200) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Konny, 29 Kusznik [straty: 53R, 150Ł]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (200) 113 Rekrut
2 fala (200) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz 114 Kusznik [straty: 198R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (200) 96 Rekrut
2 fala (200) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 55 Konny, 79 Kusznik [straty: 161R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (200) 113 Łucznik
2 fala (200) 44 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Konny, 30 Kusznik [straty: 44R, 113Ł]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Konny
2 fala (200) 100 Rekrut, 100 Konny
3 fala (200) 55 Żołnierz, 145 Kusznik [straty: 180R, 220K, 54Ż]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (200) 116 Rekrut
2 fala (200) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Kusznik [straty: 206R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (200) 116 Rekrut
2 fala (200) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Kusznik [straty: 206R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 12 i 13

Z Ga (15 Rekrut, 101 Żołnierz, 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut, 20 Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy generała na obóz 4, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 116 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut, 15 Ochotnik, 60 Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 75 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 55 Konny, 42 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Gg (57 Żołnierz, 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z G4 (1 fala (200) 113 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz 114 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 14.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.