Wiktor Podstępny – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x 7x
 • 2.096 Rekrut [-2.096]
 • 116 Ochotnik [-116]
 • 205 Konny [-165]
 • 170 Kusznik
 • 150 Żołnierz [-150]
 • 158 Elitarny Żołnierz
 • 2x 3x 4x
 • 1.437 Rekrut [-1.437]
 • 15 Ochotnik
 • 231 Konny [-165]
 • 170 Kusznik
 • 262 Żołnierz [-150]
 • 158 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (250) 92 Rekrut, 158 Elitarny Żołnierz [straty: 92R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (250) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 191 Konny, 20 Kusznik [straty: 38R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (250) 115 Rekrut, 135 Elitarny Żołnierz [straty: 115R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (200) 115 Rekrut
2 fala (250) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Kusznik [straty: 204R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (250) 115 Rekrut, 60 Konny, 75 Kusznik [straty: 114R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (250) 161 Rekrut, 89 Elitarny Żołnierz [straty: 160R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 78 Rekrut, 100 Konny, 72 Kusznik [straty: 138R]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (250) 5 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 5R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (250) 58 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 61 Kusznik [straty: 58 Och]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (200) 40 Konny
2 fala (250) 80 Żołnierz, 170 Kusznik [straty: 80Ż, 40K]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (250) 151 Rekrut, 99 Elitarny Żołnierz [straty: 150R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (250) 58 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 61 Kusznik [straty: 58 Och]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (200) 115 Rekrut
2 fala (250) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 165 Kusznik [straty: 199R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (200) 96 Rekrut
2 fala (250) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Konny, 64 Kusznik [straty: 156R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (250) 72 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 57 Kusznik [straty: 72R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (250) 125 Rekrut, 125 Konny
2 fala (250) 72 Żołnierz, 40 Konny, 138 Kusznik [straty: 125R, 125K, 70Ż]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (200) 115 Rekrut
2 fala (250) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Kusznik [straty: 204R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (200) 115 Rekrut
2 fala (250) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Kusznik [straty: 204R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13

Z Ga (15 Rekrut, 101 Żołnierz, 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut, 20 Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 115 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut, 15 Ochotnik, 60 Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 60 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 78 Rekrut, 100 Konny, 72 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz, 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 40 Konny) oraz
z W (2 fala (250) 80 Żołnierz, 170 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz, 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z G4 (1 fala (200) 115 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 165 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 14.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.