Wiktor Podstępny – Generał 270 + Anslem + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.659 Rekrut [-1.659]
 • 119 Ochotnik [-119]
 • 180 Konny [-80]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 152 Puszkarz
 • 2x
 • 999 Rekrut [-999]
 • 119 Ochotnik [-119]
 • 180 Konny [-80]
 • 185 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 152 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (ANS) 56 Rekrut, 94 Puszkarz [straty: 56R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (MSW) 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 180 Konny [straty: 39R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (ANS) 66 Rekrut, 84 Puszkarz [straty: 66R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (ANS) 57 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 57R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (270) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Puszkarz [straty: 123R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (MSW) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 111 Puszkarz [straty: 98R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (ANS) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 57 Puszkarz [straty: 92R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (ANS) 114 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Puszkarz [straty: 114R]
G3 9 100 Szary Wilk 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 5R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (MSW) 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 43 Puszkarz [straty: 96R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 119 Ochotnik, 151 Puszkarz [straty: 119 Och, 1R]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (ANS) 81 Rekrut, 69 Puszkarz [straty: 81R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (270) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 39 Puszkarz [straty: 100R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (270) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Puszkarz [straty: 117R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (ANS) 78 Rekrut, 72 Puszkarz [straty: 78R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (270) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 69 Puszkarz [straty: 70R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 Konny
2 fala (270) 150 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 220R, 80K]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (270) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Puszkarz [straty: 123R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (270) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Puszkarz [straty: 123R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13Obóz 16

Z Ga (15 Rekrut + 101 Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut + 20 Żołnierz + 145 Konny) wysyłamy generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut + 15 Ochotnik + 60 Żołnierz + 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz + 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 114 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz + 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 119 Ochotnik, 151 Puszkarz) wysyłamy Mistrza i Majora na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz + 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 14.

Z Gh (87 Żołnierz, 67 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G5 (1 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 150 Rekrut, 120 Puszkarz) wysyłamy Anslema i Majora na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.