Wiktor Podstępny – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 1.730 Rekrut [-1.730]
 • 119 Ochotnik [-119]
 • 142 Konny [-70]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 163 Puszkarz
 • 2x 2x
 • 1.030 Rekrut [-1.030]
 • 119 Ochotnik [-119]
 • 149 Konny [-70]
 • 185 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 152 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (BRS) 52 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 52R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (BRS) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Konny [straty: 37R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (BRS) 83 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 83R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (BRS) 57 Rekrut, 123 Puszkarz [straty: 57R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (BRS) 115 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 115R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (MSW) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 111 Puszkarz [straty: 98R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (270) 106 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 163 Puszkarz [straty: 106R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (BRS) 106 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 73 Puszkarz [straty: 106R]
G3 9 100 Szary Wilk 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 4R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (MSW) 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 43 Puszkarz [straty: 96R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 119 Ochotnik, 151 Puszkarz [straty: 119 Och, 1R]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (BRS) 91 Rekrut, 89 Puszkarz [straty: 91R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (BRS) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 50 Puszkarz [straty: 99R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (270) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Puszkarz [straty: 117R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (BRS) 83 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 83R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (270) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 69 Puszkarz [straty: 70R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MSW) 150 Rekrut, 70 Konny
2 fala (270) 135 Rekrut, 135 Puszkarz [straty: 285R, 70K]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (BRS) 115 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 115R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (BRS) 115 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 115R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13Obóz 16

Z Ga (15 Rekrut + 101 Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut + 20 Żołnierz + 145 Konny) wysyłamy generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 115 Rekrut, 65 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut + 15 Ochotnik + 60 Żołnierz + 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz + 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 106 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 73 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz + 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 119 Ochotnik, 151 Puszkarz) wysyłamy Mistrza i Majora na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz + 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 14.

Z Gh (87 Żołnierz, 67 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G5 (1 fala (MSW) 150 Rekrut, 70 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 135 Rekrut, 135 Puszkarz) wysyłamy Mistrza i Majora na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.