Wiktor Podstępny – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.283 Rekrut [-1.283]
 • 180 Konny
 • 60 Łucznik [-60]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 225 Puszkarz
 • 2x
 • 795 Rekrut [-795]
 • 15 Ochotnik
 • 180 Konny
 • 60 Łucznik [-60]
 • 185 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 225 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 NUS VAR
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (VAR) 16 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 178 Konny [straty: 16R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 180 Konny [straty: 15R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (VAR) 55 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 55R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 170 Konny [straty: 25R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (VAR) 76 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 76R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (VAR) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 90 Puszkarz [straty: 54R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (VAR) 64 Rekrut, 131 Puszkarz [straty: 64R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 98 Puszkarz [straty: 82R]
G3 9 100 Szary Wilk 1 fala (VAR) 195 Rekrut [straty: 7R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 80R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 204 Rekrut, 81 Puszkarz [straty: 205R]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (VAR) 65 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 65R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 80R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (VAR) 85 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 85R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (NUS) 77 Rekrut, 103 Puszkarz [straty: 77R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (NUS) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty: 65R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (NUS) 20 Rekrut, 60 Łucznik
2 fala (270) 60 Rekrut, 225 Puszkarz [straty: 80R, 60Ł]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (VAR) 76 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 76R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (VAR) 76 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 76R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13Obóz 16

Z Ga (15 Rekrut + 101 Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut + 20 Żołnierz + 145 Konny) wysyłamy generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 76 Rekrut, 119 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut + 15 Ochotnik + 60 Żołnierz + 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz + 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 82 Rekrut, 98 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz + 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 204 Rekrut, 81 Puszkarz) wysyłamy Mistrza i Majora na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz + 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 85 Rekrut, 110 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 14.

Z Gh (87 Żołnierz, 67 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G5 (1 fala (NUS) 20 Rekrut, 60 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 60 Rekrut, 225 Puszkarz) wysyłamy Nusale i Majora na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.