Wiktor Podstępny – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.725 Rekrut [-1.725]
 • 20 Ochotnik [-20]
 • 180 Konny [-120]
 • 130 Żołnierz [-130]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 190 Puszkarz
 • 2x
 • 996 Rekrut [-996]
 • 20 Ochotnik [-20]
 • 247 Konny [-120]
 • 257 Żołnierz [-130]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 190 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (270) 87 Rekrut, 183 Puszkarz [straty: 87R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (270) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Konny, 72 Puszkarz [straty: 37R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (270) 89 Rekrut, 181 Puszkarz [straty: 88R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (270) 92 Rekrut, 178 Puszkarz [straty: 92R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (270) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Puszkarz [straty: 122R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (270) 94 Rekrut, 70 Konny, 106 Puszkarz [straty: 94R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (270) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 167 Puszkarz [straty: 102R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (270) 141 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Puszkarz [straty: 141R]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (270) 6 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 6R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (270) 93 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 46 Puszkarz [straty: 93R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (270) 20 Ochotnik, 75 Żołnierz, 175 Puszkarz [straty: 20 Och, 75Ż]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (270) 93 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 46 Puszkarz [straty: 93R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (270) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Puszkarz [straty: 119R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (270) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Puszkarz [straty: 110R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (270) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 72 Puszkarz [straty: 67R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (250) 130 Rekrut, 120 Konny
2 fala (270) 55 Żołnierz, 60 Konny, 155 Puszkarz [straty: 130R, 120K, 55Ż]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (270) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Puszkarz [straty: 122R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (270) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Puszkarz [straty: 122R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13Obóz 16

Z Ga (15 Rekrut, 101 Żołnierz, 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut, 20 Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut, 15 Ochotnik, 60 Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 141 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz, 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 20 Ochotnik, 75 Żołnierz, 175 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz, 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 114 Rekrut, 156 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 14.

Z Gh (87 Żołnierz, 67 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G5 (1 fala (250) 130 Rekrut, 120 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 55 Żołnierz, 60 Konny, 155 Puszkarz) wysyłamy Weterana i Majora na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.