Wiktor Podstępny – Generał Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 1.262 Rekrut [-1.262]
 • 168 Ochotnik [-168]
 • 183 Konny [-160]
 • 151 Żołnierz [-151]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 94 Puszkarz
 • 2x
 • 714 Rekrut [-714]
 • 168 Ochotnik [-168]
 • 183 Konny [-160]
 • 259 Żołnierz [-151]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 94 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (ANS) 56 Rekrut, 94 Puszkarz [straty: 56R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (ANS) 45 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Konny [straty: 45R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (ANS) 66 Rekrut, 84 Puszkarz [straty: 66R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (ANS) 57 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 57R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (ANS) 56 Ochotnik, 94 Puszkarz [straty: 56 Och]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (ANS) 112 Rekrut, 38 Puszkarz [straty: 112R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (ANS) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 57 Puszkarz [straty: 92R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (ANS) 114 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Puszkarz [straty: 114R]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 5R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (ANS) 140 Rekrut, 10 Puszkarz [straty: 140R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (200) 40 Konny
2 fala (ANS) 74 Żołnierz, 76 Puszkarz [straty: 40K, 74Ż]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (ANS) 81 Rekrut, 69 Puszkarz [straty: 81R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (ANS) 140 Rekrut, 10 Puszkarz [straty: 140R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (ANS) 100 Rekrut, 50 Puszkarz [straty: 100R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (ANS) 78 Rekrut, 72 Puszkarz [straty: 78R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (ANS) 96 Rekrut, 54 Puszkarz [straty: 96R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Konny
2 fala (ANS) 77 Żołnierz, 73 Puszkarz [straty: 80R, 120K, 77Ż]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (ANS) 56 Ochotnik, 94 Puszkarz [straty: 56 Och]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (ANS) 56 Ochotnik, 94 Puszkarz [straty: 56 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 12 i 13

Z Ga (15 Rekrut, 101 Żołnierz, 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut, 20 Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 56 Ochotnik, 94 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut, 15 Ochotnik, 60 Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 114 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 8.

Z Gg (57 Żołnierz, 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 100 Rekrut, 50 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 14.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.