Wiktor Podstępny – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 6x
  • 2.083 Rekrut [-2.083]
  • 300 Konny [-300]
  • 145 Kusznik
  • 155 Żołnierz [-155]
  • 129 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (BRS) 51 Rekrut, 129 Elitarny Żołnierz [straty: 51R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (BRS) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Konny [straty: 37R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (BRS) 109 Rekrut, 71 Elitarny Żołnierz [straty: 109R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (BRS) 57 Rekrut, 123 Elitarny Żołnierz [straty: 57R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (200) 116 Rekrut
2 fala (BRS) 88 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Kusznik [straty: 204R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (BRS) 115 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 64 Kusznik [straty: 115R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 162R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (BRS) 145 Rekrut, 35 Elitarny Żołnierz [straty: 145R]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 4R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (BRS) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 44 Kusznik [straty: 105R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (BRS) 100 Żołnierz, 80 Kusznik [straty: 200K, 100Ż]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (BRS) 121 Rekrut, 59 Elitarny Żołnierz [straty: 121R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (BRS) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 44 Kusznik [straty: 105R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (200) 116 Rekrut
2 fala (BRS) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik [straty: 206R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (BRS) 97 Rekrut, 83 Elitarny Żołnierz [straty: 97R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (BRS) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 76 Kusznik [straty: 73R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (BRS) 80 Rekrut, 100 Konny
2 fala (200) 55 Żołnierz, 145 Kusznik [straty: 80R, 100K, 55Ż]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (200) 116 Rekrut
2 fala (200) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Kusznik [straty: 206R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (200) 116 Rekrut
2 fala (200) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Kusznik [straty: 206R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.