Wiktor Podstępny – Generał Borys z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 1.547 Rekrut [-1.547]
 • 160 Konny [-160]
 • 178 Żołnierz [-178]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 128 Puszkarz
 • 2x 2x
 • 829 Rekrut [-829]
 • 15 Ochotnik
 • 227 Konny [-160]
 • 283 Żołnierz [-178]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 128 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (BRS) 52 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 52R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (BRS) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Konny [straty: 37R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (BRS) 83 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 83R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (BRS) 57 Rekrut, 123 Puszkarz [straty: 57R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (BRS) 115 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 115R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (BRS) 106 Rekrut, 74 Puszkarz [straty: 106R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (BRS) 108 Rekrut, 72 Puszkarz [straty: 108R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (BRS) 106 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 73 Puszkarz [straty: 106R]
G3 9 100 Szary Wilk 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 4R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (BRS) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 50 Puszkarz [straty: 99R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (200) 40 Konny
2 fala (BRS) 101 Żołnierz, 79 Puszkarz [straty: 40K, 101Ż]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (BRS) 91 Rekrut, 89 Puszkarz [straty: 91R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (BRS) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 50 Puszkarz [straty: 99R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (BRS) 122 Rekrut, 58 Puszkarz [straty: 122R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (BRS) 83 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 83R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (BRS) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 74 Puszkarz [straty: 75R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Konny
2 fala (BRS) 77 Żołnierz, 103 Puszkarz [straty: 80R, 120K, 77Ż]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (BRS) 115 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 115R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (BRS) 115 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 115R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13Obóz 16

Z Ga (15 Rekrut + 101 Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut + 20 Żołnierz + 145 Konny) wysyłamy generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 115 Rekrut, 65 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut + 15 Ochotnik + 60 Żołnierz + 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz + 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 106 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 73 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz + 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 40 Konny) oraz
z W (2 fala (BRS) 101 Żołnierz, 79 Puszkarz) wysyłamy Generała i Borysa na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz + 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 122 Rekrut, 58 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 14.

Z Gh (87 Żołnierz, 67 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Konny) oraz
z W (2 fala (BRS) 77 Żołnierz, 103 Puszkarz) wysyłamy Generała i Borysa na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.