Wiktor Podstępny – Generał Gemini + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 1.847 Rekrut [-1.847]
 • 273 Konny [-70]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 222 Puszkarz
 • 2x 2x
 • 1.156 Rekrut [-1.156]
 • 15 Ochotnik
 • 273 Konny [-70]
 • 185 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 222 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM MSW
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 71 Rekrut, 164 Puszkarz [straty: 71R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (GEM) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 273 Konny [straty: 21R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (GEM) 92 Rekrut, 203 Puszkarz [straty: 92R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (MSW) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Puszkarz [straty: 79R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (GEM) 115 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 115R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (GEM) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 149 Puszkarz [straty: 95R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (GEM) 107 Rekrut, 188 Puszkarz [straty: 107R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MSW) 126 Rekrut, 109 Puszkarz [straty: 126R]
G3 9 100 Szary Wilk 1 fala (MSW) 235 Rekrut [straty: 7R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (GEM) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 212 Konny [straty: 82R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 189 Rekrut, 106 Puszkarz [straty: 190R]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (GEM) 102 Rekrut, 193 Puszkarz [straty: 102R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (GEM) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 212 Konny [straty: 82R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (GEM) 108 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 186 Puszkarz [straty: 108R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (GEM) 115 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 115R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (GEM) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 242 Konny [straty: 52R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MSW) 100 Rekrut, 70 Konny
2 fala (GEM) 73 Rekrut, 222 Puszkarz [straty: 173R, 70K]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (GEM) 115 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 115R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (GEM) 115 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 115R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13Obóz 16

Z Ga (15 Rekrut + 101 Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut + 20 Żołnierz + 145 Konny) wysyłamy generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 115 Rekrut, 180 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut + 15 Ochotnik + 60 Żołnierz + 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz + 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 126 Rekrut, 109 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz + 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (GEM) 189 Rekrut, 106 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz + 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 108 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 186 Puszkarz) wysyłamy Gemin na obóz 14.

Z Gh (87 Żołnierz, 67 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G5 (1 fala (MSW) 100 Rekrut, 70 Konny) oraz
z W (2 fala (GEM) 73 Rekrut, 222 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.