Wiktor Podstępny – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami (osiągnięcia)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3x
 • 446 Rekrut [-446]
 • 987 Ochotnik [-987]
 • 200 Konny [-200]
 • 220 Wyborny Łucznik [-220]
 • 151 Kusznik
 • 148 Elitarny Żołnierz
 • 3x 3x
 • 261 Rekrut [-261]
 • 720 Ochotnik [-720]
 • 200 Konny [-200]
 • 220 Wyborny Łucznik [-220]
 • 139 Kusznik
 • 309 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 72 Rekrut, 148 Elitarny Żołnierz [straty: 72R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (MSW) 37 Rekrut, 183 Konny [straty: 37R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (MSW) 107 Rekrut, 113 Elitarny Żołnierz [straty: 107R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (MSW) 78 Rekrut, 142 Elitarny Żołnierz [straty: 78R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 90 Ochotnik, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 90 Och]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (MSW) 58 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 151 Kusznik [straty: 58 Och]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (MSW) 85 Ochotnik, 135 Elitarny Żołnierz [straty: 85 Och]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MSW) 95 Ochotnik, 125 Elitarny Żołnierz [straty: 95 Och]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (MSW) 6 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 6R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (MSW) 49 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 95 Kusznik [straty: 49 Och]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (200) 40 Konny
2 fala (MSW) 220 Wyborny Łucznik
3 fala (MSW) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Kusznik [straty: 82R, 40K, 220WŁ]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (MSW) 75 Ochotnik, 145 Elitarny Żołnierz [straty: 75 Och]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (MSW) 49 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 95 Kusznik [straty: 49 Och]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (MSW) 92 Ochotnik, 128 Elitarny Żołnierz [straty: 92 Och]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MSW) 80 Ochotnik, 140 Elitarny Żołnierz [straty: 80 Och]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MSW) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 75 Kusznik [straty: 64R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MSW) 50 Ochotnik, 160 Konny
2 fala (MSW) 80 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Kusznik [straty: 160K, 130 Och]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (MSW) 92 Ochotnik, 128 Elitarny Żołnierz [straty: 92 Och]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (MSW) 92 Ochotnik, 128 Elitarny Żołnierz [straty: 92 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 12 i 13

Z Ga (101 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (20 Elitarny Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 90 Ochotnik, 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

Z Gc (70 Elitarny Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (114 Elitarny Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 95 Ochotnik, 125 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 8.

Z Gg (47 Elitarny Żołnierz, 147 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (115 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 92 Ochotnik, 128 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 14.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.