Wiktor Podstępny – Generał MSW z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 1.992 Rekrut [-1.992]
 • 80 Ochotnik [-80]
 • 183 Konny [-70]
 • 139 Kusznik
 • 220 Żołnierz [-170]
 • 2x 2x
 • 1.262 Rekrut [-1.262]
 • 80 Ochotnik [-80]
 • 183 Konny [-70]
 • 139 Kusznik
 • 395 Żołnierz [-170]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 72 Rekrut, 148 Żołnierz [straty: 72R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (MSW) 37 Rekrut, 183 Konny [straty: 37R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (MSW) 107 Rekrut, 113 Żołnierz [straty: 107R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (MSW) 78 Rekrut, 142 Żołnierz [straty: 78R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 170 Rekrut, 50 Żołnierz [straty: 170R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (MSW) 94 Rekrut, 1 Żołnierz, 10 Konny, 115 Kusznik [straty: 94R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (MSW) 144 Rekrut, 76 Żołnierz [straty: 144R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MSW) 146 Rekrut, 74 Żołnierz [straty: 146R]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (MSW) 6 Rekrut, 100 Żołnierz [straty: 6R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (MSW) 91 Rekrut, 1 Żołnierz, 80 Konny, 48 Kusznik [straty: 91R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (MSW) 220 Żołnierz [straty: 170Ż]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (MSW) 125 Rekrut, 95 Żołnierz [straty: 125R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (MSW) 91 Rekrut, 1 Żołnierz, 80 Konny, 48 Kusznik [straty: 91R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (MSW) 171 Rekrut, 49 Żołnierz [straty: 171R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MSW) 114 Rekrut, 106 Żołnierz [straty: 114R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MSW) 64 Rekrut, 1 Żołnierz, 80 Konny, 75 Kusznik [straty: 64R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MSW) 150 Rekrut, 70 Konny
2 fala (MSW) 80 Ochotnik, 1 Żołnierz, 139 Kusznik [straty: 150R, 70K, 80 Och]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (MSW) 166 Rekrut, 54 Żołnierz [straty: 166R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (MSW) 166 Rekrut, 54 Żołnierz [straty: 166R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13

Z Ga (15 Rekrut, 101 Żołnierz, 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut, 20 Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 170 Rekrut, 50 Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut, 15 Ochotnik, 60 Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 146 Rekrut, 74 Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz, 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 220 Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz, 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 171 Rekrut, 49 Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 14.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.