Wiktor Podstępny – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 1.131 Rekrut [-1.131]
 • 388 Ochotnik [-388]
 • 160 Konny [-160]
 • 97 Kusznik
 • 166 Żołnierz [-166]
 • 114 Elitarny Żołnierz
 • 3x
 • 526 Rekrut [-526]
 • 388 Ochotnik [-388]
 • 183 Konny [-160]
 • 97 Kusznik
 • 256 Żołnierz [-166]
 • 73 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 48R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (NUS) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny [straty: 35R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (NUS) 104 Rekrut, 61 Elitarny Żołnierz [straty: 104R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (NUS) 51 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 51R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 96 Ochotnik, 69 Elitarny Żołnierz [straty: 96 Och]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (NUS) 100 Rekrut, 65 Kusznik [straty: 100R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (NUS) 149 Rekrut, 16 Elitarny Żołnierz [straty: 149R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (NUS) 119 Rekrut, 46 Elitarny Żołnierz [straty: 119R]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 7R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (NUS) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Kusznik [straty: 78R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (200) 40 Konny
2 fala (NUS) 71 Żołnierz, 94 Kusznik [straty: 40K, 71Ż]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (NUS) 121 Rekrut, 44 Elitarny Żołnierz [straty: 121R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 85 Kusznik [straty: 80R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (NUS) 100 Ochotnik, 65 Elitarny Żołnierz [straty: 100 Och]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (NUS) 92 Rekrut, 73 Elitarny Żołnierz [straty: 92R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (NUS) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Kusznik [straty: 67R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Konny
2 fala (NUS) 95 Żołnierz, 70 Kusznik [straty: 80R, 120K, 95Ż]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (NUS) 96 Ochotnik, 69 Elitarny Żołnierz [straty: 96 Och]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (NUS) 96 Ochotnik, 69 Elitarny Żołnierz [straty: 96 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 12 i 13

Z Ga (15 Rekrut, 101 Żołnierz, 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut, 20 Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 96 Ochotnik, 69 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut, 15 Ochotnik, 60 Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 119 Rekrut, 46 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 8.

Z Gg (57 Żołnierz, 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 100 Ochotnik, 65 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 14.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.