Wiktor Podstępny – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3x
 • 1.042 Rekrut [-1.042]
 • 211 Ochotnik [-211]
 • 240 Konny [-240]
 • 123 Kusznik
 • 199 Żołnierz [-199]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 3x
 • 741 Rekrut [-741]
 • 142 Ochotnik [-142]
 • 240 Konny [-240]
 • 119 Kusznik
 • 323 Żołnierz [-199]
 • 1 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 153 Konny [straty: 26R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (VAR) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 156 Konny [straty: 23R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (VAR) 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 123 Kusznik [straty: 56R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 36R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (VAR) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Kusznik [straty: 78R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (VAR) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 43 Kusznik [straty: 76R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (VAR) 66 Rekrut, 114 Kusznik [straty: 66R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (VAR) 73 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Kusznik [straty: 73 Och]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (VAR) 180 Rekrut [straty: 7R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (VAR) 69 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny [straty: 69 Och]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (200) 40 Konny
2 fala (VAR) 138 Żołnierz, 42 Kusznik [straty: 40K, 138Ż]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (VAR) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 112 Kusznik [straty: 67R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (VAR) 69 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny [straty: 69 Och]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (VAR) 89 Rekrut, 91 Kusznik [straty: 89R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (VAR) 86 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 93 Kusznik [straty: 86R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (VAR) 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Konny [straty: 76R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Konny
2 fala (200) 120 Rekrut, 80 Konny
3 fala (VAR) 61 Żołnierz, 119 Kusznik [straty: 200R, 200K, 61Ż]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (VAR) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Kusznik [straty: 78R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (VAR) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Kusznik [straty: 78R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 12 i 13

Z Ga (15 Rekrut, 101 Żołnierz, 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut, 20 Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut, 15 Ochotnik, 60 Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 73 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 8.

Z Gg (57 Żołnierz, 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 89 Rekrut, 91 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 14.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.