Zakazane Eksperymenty – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 13x
 • 3.802 Rekrut [-3.802]
 • 1.345 Ochotnik [-1.345]
 • 224 Konny
 • 1.270 Wyborny Łucznik [-1.270]
 • 150 Kusznik
 • 141 Żołnierz [-141]
 • 172 Elitarny Żołnierz
 • 4x 8x
 • 2.829 Rekrut [-2.829]
 • 1.242 Ochotnik [-1.242]
 • 224 Konny
 • 1.270 Wyborny Łucznik [-1.270]
 • 150 Kusznik
 • 141 Żołnierz [-141]
 • 304 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (250) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 224 Konny [straty: 24R]
G1 2 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (200) 150 Rekrut
2 fala (250) 155 Rekrut, 95 Elitarny Żołnierz [straty: 305R]
G1 3 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 10 Rekrut, 190 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 96 Rekrut, 154 Elitarny Żołnierz [straty: 103R, 190WŁ]
G2 4 100 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 180 Konny [straty: 100R, 100WŁ]
G2 5 100 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (250) 110 Rekrut, 140 Elitarny Żołnierz [straty: 110R]
G2 6 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 165 Rekrut, 85 Elitarny Żołnierz [straty: 245R, 120WŁ]
G3 7 50 Majtek, 50 Łupieżca, 75 Piracki Oficer 1 fala (250) 152 Rekrut, 98 Elitarny Żołnierz [straty: 152R]
G3 8 Zwariowany Kuchta, 75 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (250) 209 Ochotnik, 41 Elitarny Żołnierz [straty: 209 Och]
G4 9 75 Piracki Oficer, 75 Łupieżca 1 fala (250) 136 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 136R]
G4 10 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (250) 143 Rekrut, 107 Elitarny Żołnierz [straty: 143R]
G4 11 2 Zwariowany Kuchta, 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (250) 71 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Konny, 50 Kusznik [straty: 71R]
G4 12 75 Piracki Oficer, 100 Kolce, 2 Wściekły Byk 1 fala (250) 95 Ochotnik, 155 Elitarny Żołnierz [straty: 95 Och]
G5 13 50 Majtek, 100 Piracki Oficer 1 fala (250) 103 Ochotnik, 147 Elitarny Żołnierz [straty: 103 Och]
G5 14 3 Zwariowany Kuchta 150 Ogniomistrz 1 fala (250) 35 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Konny, 90 Kusznik [straty: 35 Och]
G5 15 3 Zwariowany Kuchta, 150 Łupieżca 1 fala (250) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Kusznik [straty: 99R]
G5 16 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 165 Rekrut, 85 Elitarny Żołnierz [straty: 245R, 120WŁ]
G6 17 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (200) 180 Rekrut
2 fala (250) 138 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 318R]
G6 18 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 120 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 145 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz [straty: 265R, 80WŁ]
G7 19 110 Piracki Oficer 1 fala (250) 103 Ochotnik, 147 Elitarny Żołnierz [straty: 103 Och]
G7 20 200 Łupieżca 1 fala (250) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Konny, 80 Kusznik [straty: 65R]
G7 21 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (250) 109 Rekrut, 141 Elitarny Żołnierz [straty: 109R]
G7 22 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (250) 152 Ochotnik, 98 Elitarny Żołnierz [straty: 152 Och]
G7 23 50 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G7 24 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (250) 180 Ochotnik, 70 Elitarny Żołnierz [straty: 180 Och]
G7 25 50 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (200) 63 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 63R]
G7 26 3 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (250) 141 Żołnierz, 109 Elitarny Żołnierz [straty: 141Ż]
G8 27 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (250) 99 Ochotnik, 151 Elitarny Żołnierz [straty: 99 Och]
G8 28 100 Piracki Oficer 1 fala (250) 95 ochotnik, 155 Elitarny Żołnierz [straty: 95 Och]
G8 29 200 Ogniomistrz 1 fala (200) 200 Konny [straty: 0]
G8 30 3 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 10 Rekrut, 190 Wyborny Łucznik
4 fala (250) 130 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty: 260R, 350WŁ]
G8 31 200 Łupieżca 1 fala (250) 66 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 83 Konny, 100 Kusznik [straty: 66R]
G8 32 2 Wściekły Byk, 125 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala (250) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 193 Konny, 18 Kusznik [straty: 38R]
G9 33 100 Majtek, 100 Łupieżca 1 fala (250) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 205 Konny, 6 Kusznik [straty: 38R]
G9 34 75 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (250) 82 ochotnik, 162 Elitarny Żołnierz [straty: 82 Och]
G9 35 75 Łupieżca, 2 Wściekły Byk, 75 Ogniomistrz 1 fala (250) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 208 Konny, 20 Kusznik [straty: 21R]
G10 36 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 125 Piracki Oficer 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 167 Rekrut, 83 Elitarny Żołnierz [straty: 247R, 120WŁ]
G10 37 50 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (250) 174 Rekrut, 76 Elitarny Żołnierz [straty: 174R]
G10 38 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 10 Rekrut, 190 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 130 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty: 140R, 190WŁ]
G11 39 100 Kolce, 75 Piracki Oficer 1 fala (250) 145 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz [straty: 145R]
G11 40 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (250) 194 Ochotnik, 56 Elitarny Żołnierz [straty: 192 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 5Obóz 13Obóz 17Obóz 31Obóz 37

Z Ga (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 10 Rekrut, 190 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 96 Rekrut, 154 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generałów na obóz 3.

Z Gb (101 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 165 Rekrut, 85 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generałów na obóz 6.

Z Gd (112 Elitarny Żołnierz + 5 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 35 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Konny, 90 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 14.

Z Ge (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z G6 (1 fala (200) 120 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 145 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generałów na obóz 18.

Z Gf (75 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 193 Konny, 18 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 32.

Z Gg (110 Elitarny Żołnierz + 7 Konny) wysyłamy Generała na obóz 37, zaraz po nim
z G10 (1 fala (200) 10 Rekrut, 190 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 130 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generałów na obóz 38.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.