Zakazane Eksperymenty – Generał Gemini + Borys + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 4.384 Rekrut [-4.384]
  • 30 Ochotnik [-30]
  • 195 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 174 Puszkarz
  • 3.481 Rekrut [-3.481]
  • 30 Ochotnik [-30]
  • 195 Konny
  • 150 Elitarny Żołnierz
  • 174 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM BRS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (BRS) 195 Konny [straty: 0]
G1 2 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 155 Rekrut, 40 Puszkarz [straty: 155R]
G1 3 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 156 Rekrut, 139 Puszkarz [straty: 156R]
G2 4 100 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 136 Rekrut, 59 Puszkarz [straty: 136R]
G2 5 100 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 51 Rekrut, 144 Puszkarz [straty: 51R]
G2 6 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 195 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 195R]
G3 7 50 Majtek, 50 Łupieżca, 75 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 126 Rekrut, 69 Puszkarz [straty: 126R]
G3 8 Zwariowany Kuchta, 75 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (GEM) 165 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 165R]
G4 9 75 Piracki Oficer, 75 Łupieżca 1 fala (BRS) 125 Rekrut, 70 Puszkarz [straty: 125R]
G4 10 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 100 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 100R]
G4 11 2 Zwariowany Kuchta, 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (BRS) 50 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 50R]
G4 12 75 Piracki Oficer, 100 Kolce, 2 Wściekły Byk 1 fala (BRS) 110 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 110R]
G5 13 50 Majtek, 100 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 142 Rekrut, 53 Puszkarz [straty: 142R]
G5 14 3 Zwariowany Kuchta, 150 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 22 Rekrut, 173 Puszkarz [straty: 22R]
G5 15 3 Zwariowany Kuchta, 150 Łupieżca 1 fala (BRS) 84 Rekrut, 111 Puszkarz [straty: 84R]
G5 16 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 195 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 195R]
G6 17 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 153 Rekrut, 42 Puszkarz [straty: 153R]
G6 18 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 156 Rekrut, 139 Puszkarz [straty: 156R]
G7 19 110 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 139 Rekrut, 56 Puszkarz [straty: 139R]
G7 20 200 Łupieżca 1 fala (BRS) 34 Rekrut, 161 Konny [straty: 34R]
G7 21 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (BRS) 100 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 100R]
G7 22 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 75 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 75R]
G7 23 50 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 67 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 67R]
G7 24 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (GEM) 121 Rekrut, 174 Puszkarz [straty: 121R]
G7 25 50 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 26 Rekrut, 169 Puszkarz [straty: 26R]
G7 26 3 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 128 Rekrut, 67 Puszkarz [straty: 128R]
G8 27 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 98 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 98R]
G8 28 100 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 126 Rekrut, 69 Puszkarz [straty: 126R]
G8 29 200 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 195 Konny [straty: 0]
G8 30 3 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (GEM) 150 Rekrut, 30 Ochotnik, 115 Puszkarz [straty: 370R, 30 Och]
G8 31 200 Łupieżca 1 fala (BRS) 34 Rekrut, 161 Konny [straty: 34R]
G8 32 2 Wściekły Byk, 125 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 187 Konny [straty: 7R]
G9 33 100 Majtek, 100 Łupieżca 1 fala (BRS) 10 Rekrut, 185 Konny [straty: 10R]
G9 34 75 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (BRS) 116 Rekrut, 79 Puszkarz [straty: 116R]
G9 35 75 Łupieżca, 2 Wściekły Byk, 75 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 4 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 190 Konny [straty: 4R]
G10 36 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 125 Piracki Oficer 1 fala (GEM) 203 Rekrut, 92 Puszkarz [straty: 203R]
G10 37 50 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 134 Rekrut, 61 Puszkarz [straty: 134R]
G10 38 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 197 Rekrut, 98 Puszkarz [straty: 197R]
G11 39 100 Kolce, 75 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 108 Rekrut, 87 Puszkarz [straty: 108R]
G11 40 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (GEM) 166 Rekrut, 129 Puszkarz [straty: 166R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 5Obóz 7Obóz 13Obóz 17Obóz 31Obóz 37Obóz 39

Z Ga (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 156 Rekrut, 139 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 3.

Z Gb (101 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z G2 (1 fala (GEM) 195 Rekrut, 100 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 6.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gc (114 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 165 Rekrut, 130 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 8.

Z Gd (112 Elitarny Żołnierz + 5 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 22 Rekrut, 173 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 14.

Z Ge (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 156 Rekrut, 139 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 18.

Z Gf (75 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 187 Konny) wysyłamy Borysa na obóz 32.

Z Gg (110 Elitarny Żołnierz + 7 Konny) wysyłamy Generała na obóz 37, zaraz po nim
z G10 (1 fala (GEM) 197 Rekrut, 98 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 38.

Z Gh (110 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 39, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 166 Rekrut, 129 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 40.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.