Zakazane Eksperymenty – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Nusala + Vargus z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 4x
  • 3.371 Rekrut [-3.371]
  • 291 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 200 Puszkarz
  • 3x
  • 2.651 Rekrut [-2.651]
  • 291 Konny
  • 150 Elitarny Żołnierz
  • 200 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM NUS VAR MGG
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (VAR) 149 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 45 Puszkarz [straty: 149R]
G1 3 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 156 Rekrut, 139 Puszkarz [straty: 156R]
G2 4 100 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 121 Rekrut, 59 Puszkarz [straty: 121R]
G2 5 100 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 6 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 195 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 195R]
G3 7 50 Majtek, 50 Łupieżca, 75 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 116 Rekrut, 64 Puszkarz [straty: 116R]
G3 8 Zwariowany Kuchta, 75 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (GEM) 165 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 165R]
G4 9 75 Piracki Oficer, 75 Łupieżca 1 fala (VAR) 116 Rekrut, 79 Puszkarz [straty: 116R]
G4 10 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 83 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 83R]
G4 11 2 Zwariowany Kuchta, 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (NUS) 42 Rekrut, 138 Puszkarz [straty: 42R]
G4 12 75 Piracki Oficer, 100 Kolce, 2 Wściekły Byk 1 fala (VAR) 110 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 110R]
G5 13 50 Majtek, 100 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 126 Rekrut, 54 Puszkarz [straty: 126R]
G5 14 3 Zwariowany Kuchta, 150 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 22 Rekrut, 158 Puszkarz [straty: 22R]
G5 15 3 Zwariowany Kuchta, 150 Łupieżca 1 fala (VAR) 72 Rekrut, 123 Puszkarz [straty: 72R]
G5 16 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 195 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 195R]
G6 17 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (VAR) 149 Rekrut, 46 Puszkarz [straty: 149R]
G6 18 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 156 Rekrut, 139 Puszkarz [straty: 156R]
G7 19 110 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 122 Rekrut, 58 Puszkarz [straty: 122R]
G7 20 200 Łupieżca 1 fala (VAR) 33 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Konny [straty: 33R]
G7 21 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (VAR) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz [straty: 89R]
G7 22 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 59 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 59R]
G7 23 50 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G7 24 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (GEM) 121 Rekrut, 174 Puszkarz [straty: 121R]
G7 25 50 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G7 26 3 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 67 Rekrut, 113 Puszkarz [straty: 67R]
G8 27 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 98 Puszkarz [straty: 82R]
G8 28 100 Piracki Oficer 1 fala (VAR) 118 Rekrut, 77 Puszkarz [straty: 118R]
G8 29 200 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G8 30 3 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 95 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 95R]
G8 31 200 Łupieżca 1 fala (VAR) 52 Rekrut, 143 Puszkarz [straty: 52R]
G8 32 2 Wściekły Byk, 125 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala (VAR) 16 Rekrut, 179 Konny [straty: 16R]
G9 33 100 Majtek, 100 Łupieżca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G9 34 75 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0]
G9 35 75 Łupieżca, 2 Wściekły Byk, 75 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 4 Rekrut, 291 Konny [straty: 4R]
G10 36 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 125 Piracki Oficer 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 49 Rekrut, 131 Puszkarz [straty: 49R]
G10 37 50 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (VAR) 128 Rekrut, 67 Puszkarz [straty: 128R]
G10 38 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (GEM) 197 Rekrut, 98 Puszkarz [straty: 197R]
G11 39 100 Kolce, 75 Piracki Oficer 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0]
G11 40 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (GEM) 166 Rekrut, 129 Puszkarz [straty: 166R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 5Obóz 7Obóz 13Obóz 17Obóz 31Obóz 37Obóz 39

Z Ga (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 156 Rekrut, 139 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 3.

Z Gb (101 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z G2 (1 fala (GEM) 195 Rekrut, 100 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 6.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gc (114 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 165 Rekrut, 130 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 8.

Z Gd (112 Elitarny Żołnierz + 5 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 22 Rekrut, 158 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 14.

Z Ge (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 156 Rekrut, 139 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 18.

Z Gf (75 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 16 Rekrut, 179 Konny) wysyłamy Vargusa na obóz 32.

Z Gg (110 Elitarny Żołnierz + 7 Konny) wysyłamy Generała na obóz 37, zaraz po nim
z G10 (1 fala (GEM) 197 Rekrut, 98 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 38.

Z Gh (110 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 39, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 166 Rekrut, 129 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 40.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.