Zakazane Eksperymenty – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 9x
 • 4.730 Rekrut [-4.730]
 • 658 Ochotnik [-658]
 • 220 Konny
 • 100 Łucznik [-100]
 • 760 Wyborny Łucznik [-760]
 • 154 Kusznik
 • 157 Elitarny Żołnierz
 • 4x 6x
 • 3.585 Rekrut [-3.585]
 • 658 Ochotnik [-658]
 • 220 Konny
 • 100 Łucznik [-100]
 • 760 Wyborny Łucznik [-760]
 • 154 Kusznik
 • 234 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (MSW) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 196 Konny [straty: 23R]
G1 2 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 210 Rekrut, 10 Elitarny Żołnierz [straty: 210R]
G1 3 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 136 Rekrut, 84 Elitarny Żołnierz [straty: 196R, 80WŁ]
G2 4 100 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 148 Rekrut, 72 Elitarny Żołnierz [straty: 148R]
G2 5 100 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 94 Rekrut, 126 Elitarny Żołnierz [straty: 94R]
G2 6 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 136 Rekrut, 84 Elitarny Żołnierz [straty: 216R, 120WŁ]
G3 7 50 Majtek, 50 Łupieżca, 75 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 136 Rekrut, 84 Elitarny Żołnierz [straty: 136R]
G3 8 Zwariowany Kuchta, 75 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 160 Ochotnik, 60 Elitarny Żołnierz [straty: 160 Och]
G4 9 75 Piracki Oficer, 75 Łupieżca 1 fala (MSW) 130 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty: 130R]
G4 10 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 106 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 106R]
G4 11 2 Zwariowany Kuchta, 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (MSW) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Kusznik [straty: 65R]
G4 12 75 Piracki Oficer, 100 Kolce, 2 Wściekły Byk 1 fala (MSW) 132 Rekrut, 88 Elitarny Żołnierz [straty: 132R]
G5 13 50 Majtek, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 154 Rekrut, 66 Elitarny Żołnierz [straty: 154R]
G5 14 3 Zwariowany Kuchta, 150 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 38 Rekrut, 60 Konny, 122 Kusznik [straty: 38R]
G5 15 3 Zwariowany Kuchta, 150 Łupieżca 1 fala (MSW) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Kusznik [straty: 102R]
G5 16 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 136 Rekrut, 84 Elitarny Żołnierz [straty: 216R, 120WŁ]
G6 17 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 210 Rekrut, 10 Elitarny Żołnierz [straty: 210R]
G6 18 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 136 Rekrut, 84 Elitarny Żołnierz [straty: 196R, 80WŁ]
G7 19 110 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 144 Rekrut, 76 Elitarny Żołnierz [straty: 144R]
G7 20 200 Łupieżca 1 fala (MSW) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Konny [straty: 64R]
G7 21 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (MSW) 105 Rekrut, 115 Elitarny Żołnierz [straty: 105R]
G7 22 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 195 Rekrut, 25 Elitarny Żołnierz [straty: 195R]
G7 23 50 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 77 Rekrut, 143 Elitarny Żołnierz [straty: 77R]
G7 24 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (MSW) 165 Ochotnik, 55 Elitarny Żołnierz [straty: 165 Och]
G7 25 50 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 63 Rekrut, 157 Elitarny Żołnierz [straty: 63R]
G7 26 3 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 140 Ochotnik, 80 Elitarny Żołnierz [straty: 140 Och]
G8 27 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 106 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 106R]
G8 28 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 132 Rekrut, 88 Elitarny Żołnierz [straty: 132R]
G8 29 200 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G8 30 3 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 100 Rekrut, 100 Łucznik
4 fala (MSW) 196 Rekrut, 24 Elitarny Żołnierz [straty: 416R, 100Ł, 160WŁ]
G8 31 200 Łupieżca 1 fala (MSW) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Konny [straty: 65R]
G8 32 2 Wściekły Byk, 125 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny [straty: 35R]
G9 33 100 Majtek, 100 Łupieżca 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny [straty: 35R]
G9 34 75 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G9 35 75 Łupieżca, 2 Wściekły Byk, 75 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 202 Konny [straty: 17R]
G10 36 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 125 Piracki Oficer 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 166 Rekrut, 54 Elitarny Żołnierz [straty: 246R, 120WŁ]
G10 37 50 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 148 Rekrut, 72 Elitarny Żołnierz [straty: 148R]
G10 38 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 202 Rekrut, 18 Elitarny Żołnierz [straty: 262R, 80WŁ]
G11 39 100 Kolce, 75 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 128 Rekrut, 92 Elitarny Żołnierz [straty: 128R]
G11 40 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (MSW) 193 Ochotnik, 27 Elitarny Żołnierz [straty: 193 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 5Obóz 7Obóz 13Obóz 17Obóz 31Obóz 37Camp 39

Z Ga (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 136 Rekrut, 84 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generałów na obóz 3.

Z Gb (101 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 136 Rekrut, 84 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generałów na obóz 6.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gc (114 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 160 Ochotnik, 60 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 8.

Z Gd (112 Elitarny Żołnierz + 5 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 38 Rekrut, 60 Konny, 122 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 14.

Z Ge (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z G6 (1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 136 Rekrut, 84 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generałów na obóz 18.

Z Gf (75 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny) wysyłamy Mistrza na obóz 32.

Z Gg (110 Elitarny Żołnierz + 7 Konny) wysyłamy Generała na obóz 37, zaraz po nim
z G10 (1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 202 Rekrut, 18 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generałów na obóz 38.

Z Gh (110 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 39, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 193 Ochotnik, 27 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 40.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.