Zakazane Eksperymenty – Generał Nusala z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 11x
 • 3.556 Rekrut [-3.556]
 • 827 Ochotnik [-827]
 • 165 Konny
 • 100 Łucznik [-100]
 • 760 Wyborny Łucznik [-760]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 143 Puszkarz
 • 5x 6x
 • 2.971 Rekrut [-2.971]
 • 666 Ochotnik [-666]
 • 165 Konny
 • 100 Łucznik [-100]
 • 760 Wyborny Łucznik [-760]
 • 150 Elitarny Żołnierz
 • 143 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (NUS) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 21R]
G1 2 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 107 Ochotnik, 58 Puszkarz [straty: 107 Och]
G1 3 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (NUS) 124 Rekrut, 41 Puszkarz [straty: 184R, 80WŁ]
G2 4 100 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 129 Rekrut, 36 Puszkarz [straty: 129R]
G2 5 100 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 38R]
G2 6 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (NUS) 124 Rekrut, 41 Puszkarz [straty: 204R, 120WŁ]
G3 7 50 Majtek, 50 Łupieżca, 75 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 121 Rekrut, 44 Puszkarz [straty: 121R]
G3 8 Zwariowany Kuchta, 75 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (NUS) 97 Ochotnik, 68 Puszkarz [straty: 100R, 97 Och]
G4 9 75 Piracki Oficer, 75 Łupieżca 1 fala (NUS) 121 Rekrut, 44 Puszkarz [straty: 121R]
G4 10 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 92 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 92R]
G4 11 2 Zwariowany Kuchta, 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (NUS) 54 Rekrut, 111 Puszkarz [straty: 54R]
G4 12 75 Piracki Oficer, 100 Kolce, 2 Wściekły Byk 1 fala (NUS) 114 Rekrut, 51 Puszkarz [straty: 114R]
G5 13 50 Majtek, 100 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 135 Rekrut, 30 Puszkarz [straty: 135R]
G5 14 3 Zwariowany Kuchta, 150 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 22 Rekrut, 143 Puszkarz [straty: 22R]
G5 15 3 Zwariowany Kuchta, 150 Łupieżca 1 fala (NUS) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Puszkarz [straty: 95R]
G5 16 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (NUS) 124 Rekrut, 41 Puszkarz [straty: 204R, 120WŁ]
G6 17 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 107 Ochotnik, 58 Puszkarz [straty: 107 Och]
G6 18 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (NUS) 124 Rekrut, 41 Puszkarz [straty: 184R, 80WŁ]
G7 19 110 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 132 Rekrut, 33 Puszkarz [straty: 132R]
G7 20 200 Łupieżca 1 fala (NUS) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Konny [straty: 60R]
G7 21 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (NUS) 95 Rekrut, 70 Puszkarz [straty: 95R]
G7 22 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 59 Puszkarz [straty: 105R]
G7 23 50 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 60 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 60R]
G7 24 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (NUS) 108 Ochotnik, 57 Puszkarz [straty: 108 Och]
G7 25 50 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 14R]
G7 26 3 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 127 Rekrut, 38 Puszkarz [straty: 127R]
G8 27 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 92 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 92R]
G8 28 100 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 119 Rekrut, 46 Puszkarz [straty: 119R]
G8 29 200 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G8 30 3 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 100 Rekrut, 100 Łucznik
4 fala (NUS) 104 Ochotnik, 61 Puszkarz [straty: 220R, 100Ł, 160WŁ, 104 Och]
G8 31 200 Łupieżca 1 fala (NUS) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Konny [straty: 60R]
G8 32 2 Wściekły Byk, 125 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny [straty: 34R]
G9 33 100 Majtek, 100 Łupieżca 1 fala (NUS) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Konny [straty: 32R]
G9 34 75 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (NUS) 112 Rekrut, 53 Puszkarz [straty: 112R]
G9 35 75 Łupieżca, 2 Wściekły Byk, 75 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 14 Rekrut, 151 Konny [straty: 14R]
G10 36 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 125 Piracki Oficer 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (NUS) 97 Ochotnik, 68 Puszkarz [straty: 80R, 120WŁ, 97 Och]
G10 37 50 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 131 Rekrut, 34 Puszkarz [straty: 131R]
G10 38 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (NUS) 105 Ochotnik, 60 Puszkarz [straty: 60R, 80WŁ, 105 Och]
G11 39 100 Kolce, 75 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 111 Rekrut, 54 Puszkarz [straty: 111R]
G11 40 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (200) 80 Rekrut
2 fala (NUS) 102 Ochotnik, 63 Puszkarz [straty: 80R, 102 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 5Obóz 7Obóz 13Obóz 17Obóz 31Obóz 37

Z Ga (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (NUS) 124 Rekrut, 41 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 3.

Z Gb (101 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (NUS) 124 Rekrut, 41 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 6.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gc (114 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 150 Ochotnik, 15 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 8.

Z Gd (112 Elitarny Żołnierz + 5 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 22 Rekrut, 143 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 14.

Z Ge (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z G6 (1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (NUS) 124 Rekrut, 41 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 18.

Z Gf (75 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny) wysyłamy Nusale na obóz 32.

Z Gg (110 Elitarny Żołnierz + 7 Konny) wysyłamy Generała na obóz 37, zaraz po nim
z G10 (1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (NUS) 105 Ochotnik, 60 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 38.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.