Mglisty Tort 1+ – Generał 200 z Kusznikami
WYMAGANE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 800 Rekrut
  • 78 Ochotnik
  • 167 Konny
  • 122 Kusznik
Wszystkie Obozy można zniszczyć Dużą Katapultą.
W poradniku umieszczono wszystkie możliwe składy obozów wroga w przygodzie.
Pomóż nam uzupełnić poradnik, wyślij skład obozu, korzystając z formularza na dole strony. Obóz zostanie na pewno dodany do poradnika.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 55 Łowca, 50 Łotr 1 fala (GEN) 33 Rekrut, 167 Konny [straty: 33R]
G1 1
G1 1
G1 2 50 Oprych, 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy 1 fala (GEN) 200 Rekrut [straty: 139R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (GEN) 55 Rekrut, 145 Konny [straty: 55R]
G1 2
G1 3 95 Łotr, 25 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (GEN) 25 Konny
2 fala (GEN) 78 Ochotnik, 122 Kusznik [straty: 25K, 78 Och]
G1 3
G1 3
G2 4 100 Miotacz Kamieni, 35 Oprych, 10 Pies Strażniczy 1 fala (GEN) 200 Rekrut [straty: 141R]
G2 4
G2 4
G2 5 75 Łotr, 35 Łotrzyk, 10 Pies Strażniczy 1 fala (GEN) 200 Rekrut [straty: 100R]
G2 5 95 Oprych, 75 Pies Strażniczy 1 fala (GEN) 200 Rekrut [straty: 184R]
G2 5
G2 6 55 Oprych, 25 Łotrzyk, Chuck 1 fala (GEN) 106 Rekrut, 94 Kusznik [straty: 106R]
G2 6
G2 6
G3 7 85 Łotr, 75 Pies Strażniczy 1 fala (GEN) 200 Rekrut [straty: 106R]
G3 7
G3 7
G3 8 50 Łotr, 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy 1 fala (GEN) 200 Rekrut [straty: 97R]
G3 8
G3 8
G3 9 65 Łotr, 30 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (GEN) 35 Konny
2 fala (GEN) 94 Rekrut, 106 Kusznik [straty: 35K, 94R]
G3 9
G3 9


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.