Mglisty Tort 54+ – SGG + VAR + BRS + NIE + DUCH (chocisz)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 670 Konny Zbrojny [-665]
  • 795 Rycerz [-795]
  • 120 Arkebuzer w Zbroi
  • 220 Konny Arkebuzer
  • 120 Oblężnik
Wszystkie Obozy można zniszczyć Dużą Katapultą.
W poradniku umieszczono wszystkie możliwe składy obozów wroga w przygodzie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Mroźny Niedźwiedź, 25 Mroźny Lis, 25 Mroźny Orzeł 1 fala (BRS) 60 Konny Zbrojny, 80 Rycerz, 40 Oblężnik [straty: 54KZ, 68R]
G1 1 70 Mroźny Orzeł, 20 Mroźny Niedźwiedź, 20 Mroźny Koziorożec 1 fala (BRS) 140 Rycerz, 40 Oblężnik [straty: 65R]
G1 1 75 Mroźna Pantera, 50 Mroźny Koziorożec, 25 Mroźny Lis 1 fala (NIE) 20 Konny Zbrojny, 200 Rycerz [straty: 20KZ, 34R]
G1 2 100 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 40 Konny Zbrojny, 120 Rycerz, 20 Oblężnik [straty: 28KZ, 55R]
G1 2 75 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Wilk 1 fala (NIE) 20 Konny Zbrojny, 200 Konny Arkebuzer [straty: 16KZ]
G1 2 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Orzeł 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 100 Rycerz, 60 Oblężnik [straty: 18KZ, 46R]
G1 3 50 Mroźny Orzeł, 25 Mroźny Olbrzym, Upiorny Wilk 1 fala (VAR) 80 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi [straty: 75KZ]
G1 3 50 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Wilk, Upiorny Wilk 1 fala (BRS) 140 Rycerz, 40 Oblężnik [straty: 107R]
G1 3 50 Mroźny Niedźwiedź, 25 Mroźna Pantera, Upiorny Wilk 1 fala (NIE) 20 Konny Zbrojny, 180 Rycerz, 20 Oblężnik [straty: 14KZ, 130R]
G1 3 50 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Lis, Upiorny Wilk 1 fala (VAR) 80 Konny Zbrojny, 100 Oblężnik [straty: 75KZ]
G2 4 55 Mroźny Wilk, 50 Mroźny Orzeł, 25 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (NIE) 220 Rycerz [straty: 99R]
G2 4 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Wilk, 25 Mroźny Orzeł 1 fala (NIE) 20 Konny Zbrojny, 200 Rycerz [straty: 19KZ, 46R]
G2 4 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis, 30 Mroźny Olbrzym 1 fala (DUCH) 80 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 75 Oblężnik [straty: 80KZ, 48R]
G2 5 100 Mroźny Koziorożec, 35 Mroźny Lis, 30 Mroźny Orzeł 1 fala (SGG) 40 Konny Zbrojny, 120 Rycerz, 120 Oblężnik [straty: 40KZ, 99R]
G2 5 75 Mroźny Orzeł, 35 Mroźny Niedźwiedź, 25 Mroźna Pantera 1 fala (NIE) 20 Konny Zbrojny, 200 Rycerz [straty: 16KZ, 136R]
G2 5 50 Mroźny Olbrzym, 50 Mroźny Lis, 25 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (DUCH) 100 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 55 Oblężnik [straty: 90KZ, 47R]
G2 6 50 Mroźny Olbrzym, 30 Mroźny Orzeł, Niszczący Wół 1 fala (VAR) 60 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi [straty: 59KZ]
G2 6 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis, Niszczący Wół 1 fala (NIE) 60 Konny Zbrojny, 160 Rycerz [straty: 51KZ, 60R]
G2 6 80 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Lis, Olbrzymi Ryś 1 fala (NIE) 65 Konny Zbrojny, 170 Rycerz [straty: 65KZ, 62R]
G3 7 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis, 50 Mroźny Wilk 1 fala (NIE) 20 Konny Zbrojny, 200 Rycerz [straty: 20KZ, 66R]
G3 7 100 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec, 25 Mroźny Orzeł 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 100 Rycerz, 60 Oblężnik [straty: 9KZ, 87R]
G3 7 50 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Olbrzym, 25 Mroźny Orzeł 1 fala (SGG) 120 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 100 Oblężnik [straty: 111KZ, 46R]
G3 8 190 Mroźny Koziorożec 1 fala (SGG) 90 Konny Zbrojny, 190 Konny Arkebuzer [straty: 87KZ]
G3 8 187 Mroźna Pantera 1 fala (SGG) 60 Konny Zbrojny, 220 Konny Arkebuzer [straty: 48KZ]
G3 8 160 Mroźny Orzeł 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 79KZ]
G3 9 35 Mroźny Olbrzym, 25 Mroźny Orzeł, Matrona Mroźnego Niedźwiedzia 1 fala (NIE) 30 Rycerz
2 fala (VAR) 60 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi [straty: 30R, 57KZ]
G3 9 50 Mroźny Koziorożec, 25 Mroźny Orzeł, Matrona Mroźnego Niedźwiedzia 1 fala (NIE) 120 Rycerz
2 fala (VAR) 60 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi [straty: 120R, 55KZ]
G3 9 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis, Matrona Mroźnego Niedźwiedzia 1 fala (NIE) 160 Rycerz
2 fala (VAR) 70 Konny Zbrojny, 110 Arkebuzer w Zbroi [straty: 160R, 65KZ]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.