Mglisty Tort 54+ – Generał Starszy Gemini + Vargus + Borys + Niezłomny z Oblężnikami (umiejętności)
WYMAGANE JEDNOSTKI

  • 600 Konny Zbrojny
  • 1.000 Rycerz
  • 241 Konny Arkebuzer
  • 179 Arkebuzer w Zbroi
  • 155 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

SGG BRS VAR NIE
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Wszystkie Obozy można zniszczyć Dużą Katapultą.
W poradniku umieszczono wszystkie możliwe składy obozów wroga w przygodzie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Mroźny Niedźwiedź, 25 Mroźny Lis, 25 Mroźny Orzeł 1 fala (BRS) 16 Konny Zbrojny, 179 Rycerz [straty: 16KZ, 71R]
G1 1 70 Mroźny Orzeł, 20 Mroźny Niedźwiedź, 20 Mroźny Koziorożec 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 70R]
G1 1 75 Mroźna Pantera, 50 Mroźny Koziorożec, 25 Mroźny Lis 1 fala (NIE) 16 Konny Zbrojny, 219 Rycerz [straty: 16KZ, 31R]
G1 2 100 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 13 Konny Zbrojny, 152 Rycerz [straty: 13KZ, 56R]
G1 2 75 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Wilk 1 fala (NIE) 8 Konny Zbrojny, 227 Konny Arkebuzer [straty: 8KZ]
G1 2 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Orzeł 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 56R]
G1 3 50 Mroźny Orzeł, 25 Mroźny Olbrzym, Upiorny Wilk 1 fala (BRS) 140 Rycerz, 55 Oblężnik [straty: 140R]
G1 3 50 Mroźny Niedźwiedź, 25 Mroźna Pantera, Upiorny Wilk 1 fala (NIE) 190 Rycerz, 45 Oblężnik [straty: 185R]
G1 3 50 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Lis, Upiorny Wilk 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 153R]
G2 4 55 Mroźny Wilk, 50 Mroźny Orzeł, 25 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 46R]
G2 4 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Wilk, 25 Mroźny Orzeł 1 fala (NIE) 13 Konny Zbrojny, 222 Rycerz [straty: 13KZ, 47R]
G2 4 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis, 30 Mroźny Olbrzym 1 fala (SGG) 100 Konny Zbrojny, 70 Rycerz, 125 Oblężnik [straty: 100KZ, 70R]
G2 5 100 Mroźny Koziorożec, 35 Mroźny Lis, 30 Mroźny Orzeł 1 fala (SGG) 43 Konny Zbrojny, 100 Rycerz, 152 Oblężnik [straty: 43KZ, 100R]
G2 5 75 Mroźny Orzeł, 35 Mroźny Niedźwiedź, 25 Mroźna Pantera 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 115R]
G2 5 50 Mroźny Olbrzym, 50 Mroźny Lis, 25 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (SGG) 80 Konny Zbrojny, 62 Rycerz, 153 Oblężnik [straty: 80KZ, 62R]
G2 6 50 Mroźny Olbrzym, 30 Mroźny Orzeł, Niszczący Wół 1 fala (VAR) 42 Konny Zbrojny, 153 Arkebuzer w Zbroi [straty: 42KZ]
G2 6 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis, Niszczący Wół 1 fala (VAR) 90 Konny Zbrojny, 105 Arkebuzer w Zbroi [straty: 90KZ]
G2 6 80 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Lis, Olbrzymi Ryś 1 fala (NIE) 65 Konny Zbrojny, 170 Rycerz [straty: 65KZ, 62R]
G2 7 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis, 50 Mroźny Wilk 1 fala (NIE) 17 Konny Zbrojny, 218 Rycerz [straty: 17KZ, 62R]
G2 7 100 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec, 25 Mroźny Orzeł 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 92R]
G2 7 50 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Olbrzym, 25 Mroźny Orzeł 1 fala (SGG) 94 Konny Zbrojny, 46 Rycerz, 155 Oblężnik [straty: 94KZ, 46R]
G2 8 190 Mroźny Koziorożec 1 fala (SGG) 54 Konny Zbrojny, 241 Konny Arkebuzer [straty: 54KZ]
G2 8 187 Mroźna Pantera 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 8 160 Mroźny Orzeł 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 150R]
G2 9 35 Mroźny Olbrzym, 25 Mroźny Orzeł, Matrona Mroźnego Niedźwiedzia 1 fala (NIE) 30 Rycerz
2 fala (VAR) 32 Konny Zbrojny, 163 Arkebuzer w Zbroi [straty: 30R, 32KZ]
G2 9 50 Mroźny Koziorożec, 25 Mroźny Orzeł, Matrona Mroźnego Niedźwiedzia 1 fala (NIE) 200 Rycerz
2 fala (VAR) 40 Konny Zbrojny, 155 Arkebuzer w Zbroi [straty: 200R, 40KZ]
G2 9 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis, Matrona Mroźnego Niedźwiedzia 1 fala (NIE) 150 Rycerz
2 fala (VAR) 50 Konny Zbrojny, 145 Arkebuzer w Zbroi [straty: 160R, 50KZ]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.