Cień Niebezpieczeństwa – Generał Borys z Żołnierzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x
  • 802 Rekrut [-802]
  • 87 Ochotnik [-87]
  • 92 Żołnierz
  • 180 Konny
  • 128 Wyborny Łucznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 50R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (BRS) 88 Rekrut, 92 Żołnierz [straty: 88R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 52 Rekrut, 128 Wyborny Łucznik [straty: 252R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 180 Konny [straty: 200R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (BRS) 112 Rekrut, 68 Żołnierz [straty: 112R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (BRS) 100 Rekrut
2 fala (200) 87 Ochotnik, 1 Żołnierz, 112 Wyborny Łucznik [straty: 100R, 87 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.