Cień Niebezpieczeństwa – Generał Gemini z Puszkarzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 726 Rekrut [-726]
  • 180 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (GEM) 100 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 100R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (GEM) 113 Rekrut, 167 Puszkarz [straty: 113R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (GEM) 126 Rekrut, 154 Puszkarz [straty: 126R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (GEM) 116 Rekrut, 164 Puszkarz [straty: 116R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (GEM) 118 Rekrut, 162 Puszkarz [straty: 118R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (GEM) 153 Rekrut, 127 Puszkarz [straty: 153R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.