Cień Niebezpieczeństwa – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 912 Rekrut [-912]
  • 50 Ochotnik [-50]
  • 51 Elitarny Żołnierz
  • 124 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (NUS) 114 Rekrut, 51 Elitarny Żołnierz [straty: 114R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (NUS) 130 Rekrut, 35 Elitarny Żołnierz [straty: 130R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 41 Rekrut, 124 Kusznik [straty: 241R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (NUS) 127 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 37 Kusznik [straty: 127R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (NUS) 140 Rekrut, 25 Elitarny Żołnierz [straty: 140R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (NUS) 50 Ochotnik, 115 Kusznik [straty: 160R, 50 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.