Cień Niebezpieczeństwa – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 5x
  • 1.225 Rekrut [-1.225]
  • 156 Elitarny Żołnierz
  • 191 Konny
  • 149 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (200) 120 Rekrut, 80 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (200) 148 Rekrut, 52 Elitarny Żołnierz [straty: 148R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 51 Rekrut, 149 Kusznik [straty: 251R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 9 Rekrut, 191 Konny [straty: 209R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 44 Rekrut, 156 Elitarny Żołnierz [straty: 244R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (200) 93 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Kusznik [straty: 253R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.