Cień Niebezpieczeństwa – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 854 Rekrut [-854]
  • 150 Elitarny Żołnierz
  • 193 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (250) 100 Rekrut, 150 Elitarny Żołnierz [straty: 100R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (250) 113 Rekrut, 137 Elitarny Żołnierz [straty: 113R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (250) 177 Rekrut, 73 Kusznik [straty: 177R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (250) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Kusznik [straty: 117R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (250) 131 Rekrut, 119 Elitarny Żołnierz [straty: 131R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (250) 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 193 Kusznik [straty: 216R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.