Cień Niebezpieczeństwa – Generał 250 z Żołnierzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 1.002 Rekrut [-1.002]
  • 150 Żołnierz
  • 199 Wyborny Łucznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (250) 100 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 100R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (250) 113 Rekrut, 137 Żołnierz [straty: 113R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 51 Rekrut, 199 Wyborny Łucznik [straty: 251R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (250) 135 Rekrut, 1 Żołnierz, 114 Wyborny Łucznik [straty: 135R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (250) 131 Rekrut, 119 Żołnierz [straty: 131R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (250) 112 Rekrut, 1 Żołnierz, 137 Wyborny Łucznik [straty: 272R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.