Cień Niebezpieczeństwa – Generał 270 + Nusala + Anslem z Puszkarzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 504 Rekrut [-504]
  • 153 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (ANS) 25 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 25R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (ANS) 68 Rekrut, 82 Puszkarz [straty: 68R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (ANS) 102 Rekrut, 48 Puszkarz [straty: 102R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (270) 117 Rekrut, 153 Puszkarz [straty: 117R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (ANS) 71 Rekrut, 79 Puszkarz [straty: 71R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (270) 120 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 121R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.