Cień Niebezpieczeństwa – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x
  • 862 Rekrut [-862]
  • 125 Elitarny Żołnierz
  • 123 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (ANS) 25 Rekrut, 125 Elitarny Żołnierz [straty: 25R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (ANS) 68 Rekrut, 82 Elitarny Żołnierz [straty: 68R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (ANS) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Kusznik [straty: 235R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (ANS) 26 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 123 Kusznik [straty: 226R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (ANS) 88 Rekrut, 62 Elitarny Żołnierz [straty: 88R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (ANS) 60 Rekrut, 90 Kusznik [straty: 220R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.