Cień Niebezpieczeństwa – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 953 Rekrut [-953]
  • 120 Elitarny Żołnierz
  • 173 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty: 100R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (MSW) 113 Rekrut, 107 Elitarny Żołnierz [straty: 113R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 47 Rekrut, 173 Kusznik [straty: 247R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (MSW) 115 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Kusznik [straty: 115R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (MSW) 143 Rekrut, 77 Elitarny Żołnierz [straty: 143R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (MSW) 75 Rekrut, 145 Kusznik [straty: 235R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.