Cień Niebezpieczeństwa – Generał MSW z Żołnierzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 1.062 Rekrut [-1.062]
  • 120 Żołnierz
  • 163 Wyborny Łucznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Żołnierz [straty: 100R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (MSW) 113 Rekrut, 107 Żołnierz [straty: 113R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 57 Rekrut, 163 Wyborny Łucznik [straty: 257R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (MSW) 139 Rekrut, 1 Żołnierz, 80 Wyborny Łucznik [straty: 139R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (MSW) 143 Rekrut, 77 Żołnierz [straty: 143R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (MSW) 150 Rekrut, 70 Wyborny Łucznik [straty: 310R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.