Cień Niebezpieczeństwa – Generał Nusala z Puszkarzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 875 Rekrut [-875]
  • 50 Ochotnik [-50]
  • 134 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (NUS) 102 Rekrut, 63 Puszkarz [straty: 102R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (NUS) 130 Rekrut, 35 Puszkarz [straty: 130R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 31 Rekrut, 134 Puszkarz [straty: 231R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (NUS) 127 Rekrut, 38 Puszkarz [straty: 127R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (NUS) 125 Rekrut, 40 Puszkarz [straty: 125R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (NUS) 50 Ochotnik, 115 Puszkarz [straty: 160R, 50 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.