Cień Niebezpieczeństwa – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 861 Rekrut [-861]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 137 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (VAR) 50 Rekrut, 130 Kusznik [straty: 50R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (VAR) 76 Rekrut, 104 Kusznik [straty: 76R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (VAR) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Kusznik [straty: 242R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (VAR) 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Kusznik [straty: 144R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (VAR) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 96 Kusznik [straty: 83R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (VAR) 106 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 73 Kusznik [straty: 266R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.