Cień Niebezpieczeństwa – Generał Vargus z Puszkarzami
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 778 Rekrut [-778]
  • 147 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Lis 1 fala (VAR) 50 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 50R]
G1 2 50 Lis, 30 Wilk, 15 Niedźwiedź 1 fala (VAR) 76 Rekrut, 104 Puszkarz [straty: 76R]
G1 3 100 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (VAR) 33 Rekrut, 147 Puszkarz [straty: 233R]
G1 4 50 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (VAR) 105 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 105R]
G1 5 40 Lis, 35 Niedźwiedź 1 fala (VAR) 83 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 83R]
G1 6 45 Lis, 15 Niedźwiedź, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (VAR) 71 Rekrut, 109 Puszkarz [straty: 231R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.